สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 2/2558
เรียน ผอ.รพ.สต.ดงสวาง ,ต้อน ,หนองสอ เรื่อง รายงานผู้ป่วย
เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอเชิญเข้าร่วมสวดอภิธรรมศพแม่ยายนายอำเภอ
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมสวดอภิธรรมงานศพแม่ยายนายอำเภอเมืองฯ
ขอเชิญประชุมงานวัณโรค วันที่ 7 กย.58
เรียน ผอ.รพ.สต.โพนทอง,หลุบ,ห้วยโพธิ์,นาจารย์,หนองสอ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ป่วย
ขอเลื่อนการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
ส่งรายชื้อผู้เข้าอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ
ขอขยายเวลารับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธุรการเพิ่ม
Download
รายชื่อผู้ป่วยมือเทเ้าปากและไข้เลือดออกที่ยืนยัน
ไฟล์วิเคราะห์อาหารเป็นพิษ
ไฟล์วิเคราะห์อุจาระร่วง
วิเคราะห์มือ เท้าปาก
ไฟล์วิเคราะห์ไข้เลือดออก
ไฟล์โรคอื่นๆ
ไฟล์อุจาระร่วง
ไฟล์โรคพยาธิ
ไฟล์โรคมือ เท้าปาก
ไฟล์โรคไข้เลือดออก
ภาพกิจกรรม
        รพ.สต.แกเปะ อบรมให้ความรู้ และตรวจเท้า แก่ผู้ป่วยเบาหวาน           เยี่ยมบ้าน รพ.สต.หนองโพน  
บันทึกโดย รพ.สต.แกเปะ บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        รณรงค์ไข้เลือดออกบ้านนาโก หมู่ 4 28สิงหาคม2558           การตวรจหาไข่พยาธิ รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        Bike for mom ปั่นเพื่อแม่          กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพระราชินี วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๕๘ ของชาวตำบลภูดิน  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        การคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี รพ.สต.นาจารย์ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘           กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for Mom รพ.สต.หนองโพน  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2558
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.น้ำบุ้น
4
50.00
N
4
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
2
100.00
0
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
100.00
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
1
100.00
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
1
100.00
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
1
100.00
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
50.00
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
50.00
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
100.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS