สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอความร่วมมือเร่ดรัดดำเนินการเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในช่วงเทศกาล ฯ
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมกรณีโรคทางเดินหายใจตะวันอกกกลาง (MERS)
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกนิเทศติดตามงาน EPI ปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม อบรม เสวนาวิชาการและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ฯ
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงถวายเป็นพระราชกุศลฯ
อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 22-25 มค 60
การคัดเลือกพยาบาลดีเด่น "รางวัลศรีสังวาลย์" ประจำปี 2560
แบบคำเชิญร่วมเข้าค่ายสุขภาพ ฯลฯ
เชิญวิทยากร (ครู ก) ประชุมเชิงปฏิบัติการ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี
แจ้งบุคลากรเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี (ครู ก)
Download
เกณฑ์การประเมิน Green and Clean Hospital
คู้มือแนวทางปฏิบัติตู้น้ำหยอดเหรียญ
แบบตรวจประเมินโรงงานผลิตน้ำดื่ม
แบบบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย ปี 60
แบบสรุป3ดีประจำปี2559ของตำบล
แบบฟอร์มรายงานผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิ่ง ปี 2559 (เพิ่มเติม)
แบบประเมิน3ดีตำบลนาจารย์
แบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบฟอร์มการตรวจร้านชำ
รายชื่อสถานีวิทยุ
ภาพกิจกรรม
        เยี่ยมหลังคลอด           ประชุมประจำเดือน อสม.  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
        อบรม Care Giver 20 มกราคม 2560           ประชุมประจำเดือน อสม.ตำบลไผ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        กิจกรรมเยี่ยมยามถามไถ่ไทบ้านตำบลภูดิน           ตรวจจอประสาทตากลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ต.ภูดิน (19 พ.ย.60)  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        เยี่ยมหลังคลอด ดูแลหญิงหลังคลอด           คลินิกเบาหวานเดือนมกราคม2560  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ต้อน
18
66.67
6
N
N
6
2
4
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
10
70.83
N
N
6
0
1
0
N
N
0
0
2
0
0
N
N
0
0
0
0
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
10
79.17
N
0
N
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
N
0
0
2
0
4
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
6
75.00
N
2
0
0
0
2
0
0
N
N
2
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
5
83.33
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
4
70.83
N
N
0
0
0
N
N
0
1
1
1
1
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
4
91.67
0
0
0
0
1
0
N
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
2
50.00
0
N
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
2
N
N
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
50.00
N
N
N
0
1
0
0
0
0
N
0
0
1
N
N
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
91.67
N
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
83.33
0
0
0
0
0
0
0
1
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
1
8.33
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
1
75.00
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
33.33
N
N
N
N
0
N
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
79.17
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
79.17
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
75.00
0
N
N
0
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
70.83
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS