วันนี้ วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 มีผู้เข้าชม Website นี้ 42 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 446,115 ครั้ง

ด่วนที่สุด เรื่อง เปลี่ยนสถานที่ประชุมเตรียมรับการประกวด รพ.สต.ดีเด่น ...วันที่บันทึก 23/04/2015
ด่วนที่สุด เชิญร่วต้อนรับการประกวด รพ.สต.ดีเด่น 2558 ...วันที่บันทึก 23/04/2015
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ...วันที่บันทึก 23/04/2015
เรียน ผอ.รพ.สต.นาจารย์/หลุบ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทันตบุคลากรและชุดอุปกรณ์ทันตฯ ...วันที่บันทึก 23/04/2015
เรียนผอ.รพ.สต.ห้วยโพธิ์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรให้บริการในหน่วยบริการ ...วันที่บันทึก 23/04/2015
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งยอดวัคซีน ...วันที่บันทึก 22/04/2015
เรียนคุณปวีณา อุดรไสว เข้ารับการฝึกอบรม ...วันที่บันทึก 22/04/2015
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งรับวัคซีน ...วันที่บันทึก 22/04/2015
ตารางภารกิจหน่วยงานที่ออกร่วมบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ...วันที่บันทึก 22/04/2015
เรียน นายกเทศบาลตำบล/ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุม 3 ดี ...วันที่บันทึก 21/04/2015

แบบรายงาน3ดีปรับปรุงใหม่ล่าสุด2558(เมษายน2558) ...วันที่บันทึก 08/04/2015
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนใหม่ 2558 ...วันที่บันทึก 19/02/2015
รายงาน3ดีใหม่ล่าสุดปี2558+สรุปแผน ...วันที่บันทึก 17/02/2015
ตัวขี้วัดนิเทศรพ.สต.รอบที่1/2558 ...วันที่บันทึก 12/02/2015
ชี้แจง 3ดี ปี2558 ...วันที่บันทึก 09/02/2015
แบบฟอร์มรายงานมะเร็งเต้านม ...วันที่บันทึก 06/02/2015
แบบฟอร์มคัดกรองเบาหวานความดันฯ2558 ...วันที่บันทึก 30/01/2015
แผนยุทธศาสตร์รพ.สต.ปี2558 ...วันที่บันทึก 19/01/2015
แบบประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย ปี 58 ...วันที่บันทึก 14/01/2015
แผนงานประจำปี2558 ...วันที่บันทึก 09/12/2014

ข้อมูลพยาบาลฝายแตก ...วันที่บันทึก 06/03/2015 ( รพ.สต.ฝายแตก )
ข้อมูลพยาบาล ...วันที่บันทึก 04/03/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แบบสำรวจ IC รพ.สต.โนนชัย ...วันที่บันทึก 12/02/2015 ( รพ.สต.โนนชัย )
แบบสำรวจIC คำไผ่ ...วันที่บันทึก 11/02/2015 ( รพ.สต.คำไผ่ )
แบบสำรวจตวามต้องการงานIC แก้ไข ...วันที่บันทึก 11/02/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แบบสำรวจตวามต้องการงานIC ...วันที่บันทึก 11/02/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
สำรวจงานIC ...วันที่บันทึก 10/02/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
เกณฑ์ประเมินICรพ.สต.กาฬสินธ์58 ...วันที่บันทึก 10/02/2015 ( รพ.สต.โพนทอง )
คู่มือICกาฬสินธ์58 ...วันที่บันทึก 10/02/2015 ( รพ.สต.โพนทอง )
แจ้งตารางการออกหน่วยทับหม้อเกลือปี58 ...วันที่บันทึก 18/12/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ รพ.สต.เหล่าหลวง ...วันที่บันทึก 10/11/2014 ( รพ.สต.เหล่าหลวง )
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 15/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
แบบทำแผนวัสดุการแพทย์2558 ...วันที่บันทึก 08/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )

วาระการประชุมเดือน 06-2558 ...วันที่บันทึก 2015-04-01
วาระการประชุมเดือน 05-2558 ...วันที่บันทึก 2015-02-24
วาระการประชุมเดือน 04-2558 ...วันที่บันทึก 2015-02-02
วาระการประชุมเดือน 02-2558 ...วันที่บันทึก 2015-01-08
วาระการประชุมเดือน 01-2558 ...วันที่บันทึก 2014-12-09
วาระการประชุมเดือน 09-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 07-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 06-2557 ...วันที่บันทึก 2014-06-03
วาระการประชุมเดือน 05-2557 ...วันที่บันทึก 2014-05-12
วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        เยี่ยมบ้านผู้ป่วย palliative care ตำบลห้วยโพธิ์           ทอดผ้าป่า รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง บันทึกโดย
        รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 10 เมษายน 2558           Big Cleaning Day ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        ล้างสุขาเตรียมรับสงกรานต์           งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง
        กิจกรรมงานวัน อสม.ปี 2558 รพ.สต.หนองแวงใหญ่           การประกวดหมู่บ้าน บ้านสวย เมืองสุข รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านมีเงินงบลงทุนเยอะ ท่านจะทำอะไร
       
  ถนน ป้าย รพ.สต  
  รั้ว ให้ รพ.สต.อื่นที่มีเงินน้อย  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2558
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มีนาคม ปี 2558
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.ต้อน
100
100
100
25
100
67
50
100
25
100
67
50
50
67
43
0
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
100
100
100
0
25
100
100
100
0
25
0
100
100
80
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
86
83
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
60
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
75
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
100
100
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
0
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
67
100
100
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนชัย
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.นาจารย์
50
50
100
88
50
100
67
100
88
50
100
67
83
67
43
20
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
50
100
ค่าเฉลี่ย
92
89
100
94
96
90
87
100
94
96
90
87
94
91
84
78
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน เมษายน ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ต้อน
20
68.00
0
3
2
N
N
0
2
2
0
N
0
N
N
0
0
0
3
N
0
N
0
0
3
5
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
17
80.00
0
1
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
1
N
0
14
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
16
92.00
0
N
2
1
N
5
0
0
0
0
2
0
1
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
16
92.00
1
3
0
0
0
0
0
0
N
0
2
2
0
0
0
0
0
1
2
1
0
2
2
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
9
84.00
0
N
0
N
0
0
0
0
3
0
0
2
2
N
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
6
84.00
1
0
0
N
N
0
0
0
0
1
2
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
5
68.00
0
N
0
N
0
N
0
0
0
N
0
0
N
0
0
3
2
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
3
76.00
0
0
0
N
0
1
0
0
0
N
0
0
N
N
N
0
2
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
3
84.00
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
3
60.00
N
0
0
N
N
N
1
0
0
0
N
0
0
0
N
N
0
N
N
0
1
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
2
48.00
N
N
0
N
2
N
0
0
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
1
92.00
0
0
0
1
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
1
88.00
0
0
N
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
60.00
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
0
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
4.00
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
24.00
N
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
76.00
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
36.00
N
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
80.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216