วันนี้ วันเสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2557 มีผู้เข้าชม Website นี้ 117 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 415,997 ครั้ง

ด่วนที่สุด ...เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง ขอเชิญประชุม ...วันที่บันทึก 19/12/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.หลุบขอความอนุเคราะห์พยาบาลประจำหน่วยปฐมพยาบาลงานกีฬา สพป.ฯ ...วันที่บันทึก 19/12/2014
ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งงขันกีฬาปี 2557 ...วันที่บันทึก 19/12/2014
การกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ...วันที่บันทึก 18/12/2014
ขอข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการจัดทำโครงการฯ ...วันที่บันทึก 18/12/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.ฝายแตก/หนองสอ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด ...วันที่บันทึก 17/12/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.หลุบ/โพนทอง ขอเชิญเป็นวิทยากร ...วันที่บันทึก 17/12/2014
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา ...วันที่บันทึก 16/12/2014
โอนเงิน UC งบ QOF งวดที่ 2/2557 ...วันที่บันทึก 16/12/2014
ด่วนที่สุด..ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือเทศบาลตำบลทุกแห่ง(เชิญประชุม) ...วันที่บันทึก 16/12/2014

แผนงานประจำปี2558 ...วันที่บันทึก 09/12/2014
แบบฟอร์มรายงานผลผู้ป่วยที่สงสัยโรคหัวใจในเด็กประถมศึกษา ...วันที่บันทึก 29/10/2014
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ...วันที่บันทึก 02/07/2014
เกณฑ์การประเมินตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2557 ...วันที่บันทึก 24/06/2014
แบบสรุปรายงานการประเมินคัดกรองมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ...วันที่บันทึก 24/06/2014
รายงาน ท.01 ...วันที่บันทึก 05/06/2014
แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ...วันที่บันทึก 04/04/2014
เกณฑ์ตัวชี้วัดงานสร้างเสริม กฤษณา ...วันที่บันทึก 18/03/2014
คำอธิบายตัวชี้วัดประเมินรพ.สต.ปี57 ...วันที่บันทึก 08/03/2014
ตัวชี้วัดปี57(นิเทศรพ.สต.) ...วันที่บันทึก 06/03/2014

แจ้งตารางการออกหน่วยทับหม้อเกลือปี58 ...วันที่บันทึก 18/12/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ รพ.สต.เหล่าหลวง ...วันที่บันทึก 10/11/2014 ( รพ.สต.เหล่าหลวง )
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 15/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
แบบทำแผนวัสดุการแพทย์2558 ...วันที่บันทึก 08/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
PCA ห้วยโพธิ์และเหล่ากลาง ...วันที่บันทึก 08/07/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ประชาสัมพันธ์ ค่ายล้างพิษตับ วันที่ 26-29 มิย.57 ...วันที่บันทึก 12/06/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ส่งตารางการจ่ายยา Praziquantel ให้ทุก รพ.สต. ...วันที่บันทึก 29/05/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
TB สำหรับ PCA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แนวทางการเขียนKQA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ความพึงพอใจ ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
powerpoint KQA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.หนองสอ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ...วันที่บันทึก 20/02/2014 ( รพ.สต.หนองสอ )
เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงิน Fixed Costย้อนหลัง ร่วมลงชื่อ ...วันที่บันทึก 28/01/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบในการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ในวันที่ 27/12/2556 ...วันที่บันทึก 26/12/2013 ( รพ.สต.คำไผ่ )
แจ้งบันทึกข้อตกลง และผลการประชุมของคณะกรรมการโซนเสื้อใต้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาฯ ...วันที่บันทึก 17/12/2013 ( รพ.สต.แกเปะ )

วาระการประชุมเดือน 01-2558 ...วันที่บันทึก 2014-12-09
วาระการประชุมเดือน 09-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 07-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 06-2557 ...วันที่บันทึก 2014-06-03
วาระการประชุมเดือน 05-2557 ...วันที่บันทึก 2014-05-12
วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08
วาระการประชุมเดือน 03-2557 ...วันที่บันทึก 2014-03-04
วาระการประชุมเดือน 02-2557 ...วันที่บันทึก 2014-02-03
วาระการประชุมเดือน 01-2557 ...วันที่บันทึก 2014-01-06
วาระการประชุมเดือน 11-2556 ...วันที่บันทึก 2013-11-04

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        รพ.สต.นาจารย์ ออกเยี่ยมบ้านเชิงรุก ปี 2558           Big Cleaning Day รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        คลินิกเรื้อรัง           คลีนิกบริการภายใน รพ.สต.นาจารย์ คลีนิกโรคเรื้อรังและคลีนิกเด็กดี  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        กิจกรรมวันพ่อ รพ.สต.หนองแวงใต้          ทำความสะอาด รพ.สต. เนื่องในสัปดาห์วันพ่อ  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        รพ.สต.ฝายแตกปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันพ่อ          ประชุมสัญจรคณะผู้บริหาร รพ.สต.อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ ณ รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านมีเงินงบลงทุนเยอะ ท่านจะทำอะไร
       
  ถนน ป้าย รพ.สต  
  รั้ว ให้ รพ.สต.อื่นที่มีเงินน้อย  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2557
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2557
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.ต้อน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
100
75
50
100
25
100
75
50
100
25
100
50
0
67
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่ากลาง
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
100
50
100
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
86
100
100
100
100
86
100
100
100
67
100
100
83
รพ.สต.โนนชัย
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
0
0
100
100
100
100
0
100
100
100
60
100
100
ค่าเฉลี่ย
100
100
100
95
94
98
96
100
96
94
98
96
98
95
94
98
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2557
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ดงเมือง
22
90.00
0
0
0
0
0
0
0
1
4
4
0
4
4
2
0
0
3
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
14
90.00
3
0
0
0
N
0
0
N
1
1
1
2
3
0
1
1
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
14
50.00
0
0
0
0
N
N
N
N
0
N
0
0
N
N
0
0
N
14
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
12
80.00
0
1
0
3
0
3
N
0
0
N
2
0
N
N
0
0
0
1
2
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
7
65.00
1
3
1
N
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
1
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
6
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
2
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
4
100.00
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
3
95.00
0
0
0
N
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
2
95.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
2
95.00
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
1
75.00
0
0
0
N
N
N
1
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
95.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
60.00
0
0
N
N
N
0
0
N
N
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
75.00
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
85.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
95.00
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
25.00
N
0
0
N
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
30.00
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
75.00
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216