สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
เรื่องแต่งตั้งปลัดอำเภอประจำตำบล
แผนบริหารเงินบำรุง ปี 59
เชิญเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง รพ.สต.ทุกแห่งร่วมงานสวดอภิธรรมบิดาของคุณพิราวรรณ(ไก่)
แผนบริหารเงินบำรุง ปี่ 2559
เรื่องขอเชิญประชุม
เรียน ผอ.รพ.สต. ดงสวาง,หนองสอ,ดงเมือง,หนองแวงใหญ่, เรื่อง รายงานผู้ป่วย
ส่งข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
แจ้งรายชื่อผู้ขออนุญาตไปศึกษาดูงานที่จ.มุกดาหาร
ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เรียนผอ.รพ.สต.หนองสอ,ดงสวาง เรื่อง รายงานผู้ป่วย
Download
แผนบริหารเงินบำรุง fixed costปี59
ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558
รายชื่อผู้ป่วยมือเทเ้าปากและไข้เลือดออกที่ยืนยัน
ไฟล์วิเคราะห์อาหารเป็นพิษ
ไฟล์วิเคราะห์อุจาระร่วง
วิเคราะห์มือ เท้าปาก
ไฟล์วิเคราะห์ไข้เลือดออก
ไฟล์โรคอื่นๆ
ไฟล์อุจาระร่วง
ไฟล์โรคพยาธิ
ภาพกิจกรรม
        งานเกษียณ ผอ.สมพร (ภาคกลางคืน)           งานเกษียณราชการ ผอ.สมพร พิมพะสาลี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าหลวง ตำบลภูดิน  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        ประชุมคณะทำงานหมู่บ้านต้นแบบโคงการ 3ดี ตำบลห้วยโพธิ์           กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลห้วยโพธิ์  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง
        ประชาคมหมู่บ้านลดโรค หมู่ที่ 4 บ้านนาโก           ประชาคมหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแวงใต้  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
        มหกรรมโครงการ 3 ดี สู่เมืองแห่งความสุข ต.ไผ่           พ่นยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออก วันที่10กันยายน2558 รพ.สต.หนองโพน  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2558
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ดงสวาง
3
60.00
0
N
2
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
2
80.00
0
2
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
1
80.00
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
1
80.00
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
1
20.00
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
80.00
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
1
60.00
1
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
1
40.00
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
80.00
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
40.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
40.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
40.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
40.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
80.00
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
60.00
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
80.00
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
80.00
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
40.00
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
80.00
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS