วันนี้ วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีผู้เข้าชม Website นี้ 257 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 410,489 ครั้ง

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิดและการส่งต่อทารกแรกเกิด ...วันที่บันทึก 28/11/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.สะอาดนาทม เรื่องขอเชิญร่วมอบรมคัดกรองโรคหนอนพยาธิฯ ...วันที่บันทึก 28/11/2014
เรื่องขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบรายงาน การคัดกรองดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ...วันที่บันทึก 28/11/2014
แผนการออกปฏิบัติงานเชิงรุกของทันตแพทย์ที่ออกให้บริการทันตกรรมใน รพ.สต.ฯ ...วันที่บันทึก 28/11/2014
ขอเชิญแข่งขันกีฬาสาสุขโซนกีฬา 2 ปีงบประมาณ 2558 ...วันที่บันทึก 26/11/2014
การแข่งขันกีฬาสาสุขสามมัคคี ปีงบประมาณ 2558 ...วันที่บันทึก 26/11/2014
ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลก ...วันที่บันทึก 26/11/2014
การสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ ...วันที่บันทึก 26/11/2014
แผนการดำเนินงานในระหว่างการดำเนินงานในระหว่างการดำรงตำแหน่งในรัฐบาล ...วันที่บันทึก 25/11/2014
ส่งสำเนาหนังสือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ...วันที่บันทึก 25/11/2014

แบบฟอร์มรายงานผลผู้ป่วยที่สงสัยโรคหัวใจในเด็กประถมศึกษา ...วันที่บันทึก 29/10/2014
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ...วันที่บันทึก 02/07/2014
เกณฑ์การประเมินตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2557 ...วันที่บันทึก 24/06/2014
แบบสรุปรายงานการประเมินคัดกรองมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ...วันที่บันทึก 24/06/2014
รายงาน ท.01 ...วันที่บันทึก 05/06/2014
แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ...วันที่บันทึก 04/04/2014
เกณฑ์ตัวชี้วัดงานสร้างเสริม กฤษณา ...วันที่บันทึก 18/03/2014
คำอธิบายตัวชี้วัดประเมินรพ.สต.ปี57 ...วันที่บันทึก 08/03/2014
ตัวชี้วัดปี57(นิเทศรพ.สต.) ...วันที่บันทึก 06/03/2014
แบบฟอร์มของบ3ดี(160,000) ...วันที่บันทึก 05/03/2014

ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ รพ.สต.เหล่าหลวง ...วันที่บันทึก 10/11/2014 ( รพ.สต.เหล่าหลวง )
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 15/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
แบบทำแผนวัสดุการแพทย์2558 ...วันที่บันทึก 08/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
PCA ห้วยโพธิ์และเหล่ากลาง ...วันที่บันทึก 08/07/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ประชาสัมพันธ์ ค่ายล้างพิษตับ วันที่ 26-29 มิย.57 ...วันที่บันทึก 12/06/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ส่งตารางการจ่ายยา Praziquantel ให้ทุก รพ.สต. ...วันที่บันทึก 29/05/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
TB สำหรับ PCA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แนวทางการเขียนKQA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ความพึงพอใจ ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
powerpoint KQA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.หนองสอ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ...วันที่บันทึก 20/02/2014 ( รพ.สต.หนองสอ )
เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงิน Fixed Costย้อนหลัง ร่วมลงชื่อ ...วันที่บันทึก 28/01/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบในการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ในวันที่ 27/12/2556 ...วันที่บันทึก 26/12/2013 ( รพ.สต.คำไผ่ )
แจ้งบันทึกข้อตกลง และผลการประชุมของคณะกรรมการโซนเสื้อใต้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาฯ ...วันที่บันทึก 17/12/2013 ( รพ.สต.แกเปะ )
ประชาสัมพันธ์ค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม รุ่นที่ 3 ...วันที่บันทึก 28/11/2013 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )

วาระการประชุมเดือน 09-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 07-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 06-2557 ...วันที่บันทึก 2014-06-03
วาระการประชุมเดือน 05-2557 ...วันที่บันทึก 2014-05-12
วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08
วาระการประชุมเดือน 03-2557 ...วันที่บันทึก 2014-03-04
วาระการประชุมเดือน 02-2557 ...วันที่บันทึก 2014-02-03
วาระการประชุมเดือน 01-2557 ...วันที่บันทึก 2014-01-06
วาระการประชุมเดือน 11-2556 ...วันที่บันทึก 2013-11-04

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        เจ้าหน้าที่ออกเจาะ Rountine Lab รพ.สต.หนองแวงใหญ่           ฝายแตกออกตรวจสุขภาพงานอนามัยโรงเรียน  
บันทึกโดย บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        มหกรรมออกกำลังกาย           ออกกำลังกายสบายชีวี  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย
        รพ.สตฝายแตก ออกรณรงค์ฉีดวัคซีน dT ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน           ท่านนายกเทศบาลตำบลลำพาน ร่วมเป็นเกียรติการประกวดคุ้มสะอาด หอมกลิ่นตะไคร้ ไม่มีลูกน้ำ รพ.สต ฝายแตก 12-11-57  
บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
        กิจกรรมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน รพ.สตฝายแตก           รณรงค์ฉีดวัคซีน dt ในกลุ่มอายุ 20 ปีขึ้นไป รพ.สต.เหล่าหลวง ต.ภูดิน ปี2558  
บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านมีเงินงบลงทุนเยอะ ท่านจะทำอะไร
       
  ถนน ป้าย รพ.สต  
  รั้ว ให้ รพ.สต.อื่นที่มีเงินน้อย  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2557
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2557
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.โนนสว่าง
100
100
100
50
75
50
7
100
50
75
50
7
0
0
0
50
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
100
100
0
0
60
100
100
0
0
60
0
100
50
100
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่ากลาง
100
100
0
50
0
100
0
0
50
0
100
0
100
100
50
67
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
50
100
100
71
67
รพ.สต.โนนชัย
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โพนทอง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ค่าเฉลี่ย
100
97
95
89
80
95
81
97
93
93
95
81
94
87
85
91
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2557
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ดงเมือง
93
78.57
2
N
2
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
0
N
0
80
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
22
82.14
N
N
0
0
0
0
1
N
0
0
5
0
1
0
0
0
0
2
4
1
8
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
17
85.71
0
N
0
0
1
0
0
0
N
2
0
0
0
0
N
N
0
0
0
1
1
5
1
0
0
0
6
0
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
11
89.29
0
N
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
N
0
0
0
1
1
3
2
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
10
89.29
N
N
2
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
6
0
0
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
8
96.43
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
3
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
6
92.86
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
1
0
1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
5
96.43
0
N
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
5
89.29
0
N
N
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
N
0
0
0
1
0
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
4
78.57
0
0
0
0
0
2
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
0
N
0
1
0
1
0
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
4
71.43
N
N
1
1
0
0
0
N
N
1
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
1
0
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
3
82.14
0
N
0
1
1
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
1
0
0
N
0
0
N
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
3
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
2
50.00
N
N
N
0
1
0
N
N
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
1
N
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
2
92.86
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
50.00
0
N
N
N
N
0
N
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
96.43
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
50.00
N
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
64.29
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216