วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 มีผู้เข้าชม Website นี้ 18 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 391,850 ครั้ง

เรียน ผอ.รพ.สต.หนองสอ/ขอความร่วมมือจัดนิทรรศการและผลงานนำเสนอผลการดำเนินงานฯ ...วันที่บันทึก 18/09/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.หนองสอ/ขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมบทเรียนสุขภาพดี ...วันที่บันทึก 18/09/2014
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน "มหกรรมสร้างสุขภาพคืนความสุขให้ดวงตาผู้สูงวัยที่สดใส" ...วันที่บันทึก 18/09/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.โนนสว่าง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ป่วย ...วันที่บันทึก 18/09/2014
ขอความร่วมมือส่งแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ ปี 58 ...วันที่บันทึก 16/09/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.หนองแวงใต้ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม ...วันที่บันทึก 16/09/2014
ด่วนที่สุด..ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ...วันที่บันทึก 16/09/2014
ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ทุกตำแหน่ง ...วันที่บันทึก 16/09/2014
ด่่วน..ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 16/09/2014
การเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ 1 ต.ค. 2557 ...วันที่บันทึก 16/09/2014

แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ...วันที่บันทึก 02/07/2014
เกณฑ์การประเมินตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2557 ...วันที่บันทึก 24/06/2014
แบบสรุปรายงานการประเมินคัดกรองมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ...วันที่บันทึก 24/06/2014
รายงาน ท.01 ...วันที่บันทึก 05/06/2014
แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ...วันที่บันทึก 04/04/2014
เกณฑ์ตัวชี้วัดงานสร้างเสริม กฤษณา ...วันที่บันทึก 18/03/2014
คำอธิบายตัวชี้วัดประเมินรพ.สต.ปี57 ...วันที่บันทึก 08/03/2014
ตัวชี้วัดปี57(นิเทศรพ.สต.) ...วันที่บันทึก 06/03/2014
แบบฟอร์มของบ3ดี(160,000) ...วันที่บันทึก 05/03/2014
แบบรายงาน3ดีประจำเดือน(ส่งทุกวันที่10) ...วันที่บันทึก 05/03/2014

เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 15/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
แบบทำแผนวัสดุการแพทย์2558 ...วันที่บันทึก 08/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
PCA ห้วยโพธิ์และเหล่ากลาง ...วันที่บันทึก 08/07/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ประชาสัมพันธ์ ค่ายล้างพิษตับ วันที่ 26-29 มิย.57 ...วันที่บันทึก 12/06/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ส่งตารางการจ่ายยา Praziquantel ให้ทุก รพ.สต. ...วันที่บันทึก 29/05/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
TB สำหรับ PCA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แนวทางการเขียนKQA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ความพึงพอใจ ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
powerpoint KQA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.หนองสอ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ...วันที่บันทึก 20/02/2014 ( รพ.สต.หนองสอ )
เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงิน Fixed Costย้อนหลัง ร่วมลงชื่อ ...วันที่บันทึก 28/01/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบในการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ในวันที่ 27/12/2556 ...วันที่บันทึก 26/12/2013 ( รพ.สต.คำไผ่ )
แจ้งบันทึกข้อตกลง และผลการประชุมของคณะกรรมการโซนเสื้อใต้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาฯ ...วันที่บันทึก 17/12/2013 ( รพ.สต.แกเปะ )
ประชาสัมพันธ์ค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม รุ่นที่ 3 ...วันที่บันทึก 28/11/2013 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
แจ้งเรื่องการออกดูแลหญิงหลังคลอด(ทับหม้อเกลือ)อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...วันที่บันทึก 31/10/2013 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )

วาระการประชุมเดือน 09-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 07-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 06-2557 ...วันที่บันทึก 2014-06-03
วาระการประชุมเดือน 05-2557 ...วันที่บันทึก 2014-05-12
วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08
วาระการประชุมเดือน 03-2557 ...วันที่บันทึก 2014-03-04
วาระการประชุมเดือน 02-2557 ...วันที่บันทึก 2014-02-03
วาระการประชุมเดือน 01-2557 ...วันที่บันทึก 2014-01-06
วาระการประชุมเดือน 11-2556 ...วันที่บันทึก 2013-11-04

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        ตรวจสุขภาพช่องปาก รพ.สต.หนองแงใต้           เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขออกรักษาฟันให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        รพ.สต.หนองแวงใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลภูปอออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย           โครงการตรวจหาไข่พยาธิ "ชาวตำบลภูดิน ร่วมใจไม่กินปลาดิบเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี"  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ในตับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗           งานจัดบริการอาชีวอนามัยสร้างเสริมสุขภาพแรงงานนอกระบบตำบลห้วยโพธิ์  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง
        การดำเนินงานสุขศาลาต้นแบบร่วมกับสปสช.ตำบลห้วยโพธิ์          เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง และออกให้บริการนวด รพ.สต.หนองแวงใต้  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านมีเงินงบลงทุนเยอะ ท่านจะทำอะไร
       
  ถนน ป้าย รพ.สต  
  รั้ว ให้ รพ.สต.อื่นที่มีเงินน้อย  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2557
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2557
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.ต้อน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.สะอาดนาทม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
100
50
100
100
0
100
50
100
100
0
67
100
100
50
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่ากลาง
100
100
100
0
100
60
100
100
0
100
60
100
0
100
100
50
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนชัย
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ค่าเฉลี่ย
100
100
100
97
100
97
95
100
97
100
97
95
95
100
98
96
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กันยายน ปี 2557
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองโพน
119
95.24
0
15
0
4
6
0
0
25
7
15
13
4
0
0
17
0
5
5
3
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
112
85.71
19
19
26
13
10
N
2
3
3
2
0
1
N
0
0
2
5
5
2
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
94
90.48
2
21
3
11
N
0
0
10
7
6
6
0
0
0
0
14
7
4
3
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
84
66.67
0
0
0
0
N
N
N
0
2
0
18
12
N
N
0
34
0
16
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
81
90.48
1
0
2
0
0
6
0
0
12
5
4
5
N
0
15
3
8
7
6
7
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
49
80.95
2
4
1
3
3
N
28
3
2
1
0
0
0
N
2
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
43
85.71
0
0
7
20
4
0
0
0
0
N
1
N
1
0
3
0
3
0
2
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
39
66.67
13
0
21
N
1
N
N
0
0
0
4
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
37
76.19
0
0
0
0
6
4
N
1
6
N
0
3
3
N
3
6
1
2
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
16
76.19
0
2
3
2
2
2
N
1
0
N
1
2
N
N
0
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
8
66.67
4
0
0
0
N
N
N
0
0
0
1
1
N
N
1
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
7
23.81
0
0
6
N
1
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
6
47.62
0
0
1
0
5
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
6
85.71
0
1
1
0
2
0
0
1
0
0
0
N
0
N
0
0
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
6
85.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
1
2
3
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
4
52.38
0
N
0
0
0
N
N
0
0
N
0
2
N
N
2
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
3
38.10
3
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
2
85.71
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
80.95
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
23.81
0
0
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
95.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216