วันนี้ วันศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม 2557 มีผู้เข้าชม Website นี้ 252 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 400,560 ครั้ง

การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมพิเศษ ...วันที่บันทึก 24/10/2014
ด่วน...ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (5 พ.ย. 57) ...วันที่บันทึก 24/10/2014
ด่วนที่สุด..แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุขใหม่ล่าสุด ...วันที่บันทึก 24/10/2014
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงส่ง นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ...วันที่บันทึก 22/10/2014
การออกให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ...วันที่บันทึก 22/10/2014
สำรวจร้านเสริมสวยและร้านชำที่จำหน่ายเครื่องสำอางค์ ...วันที่บันทึก 22/10/2014
ขอขอบคุณในการจัดงานมหกรรม 3 ดี (รบกวนส่งหนังสือเทศบาลด้วยค่ะ) ...วันที่บันทึก 22/10/2014
การจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ...วันที่บันทึก 21/10/2014
ด่วนที่สุด ...ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุมวิชาการ ...วันที่บันทึก 21/10/2014
ด่วนที่สุด การเพิ่มค่าจ้างและการให้ได้รับเงินเพิ่มของ พกส.และลูกจ้างฯ ...วันที่บันทึก 21/10/2014

แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ...วันที่บันทึก 02/07/2014
เกณฑ์การประเมินตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2557 ...วันที่บันทึก 24/06/2014
แบบสรุปรายงานการประเมินคัดกรองมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ...วันที่บันทึก 24/06/2014
รายงาน ท.01 ...วันที่บันทึก 05/06/2014
แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ...วันที่บันทึก 04/04/2014
เกณฑ์ตัวชี้วัดงานสร้างเสริม กฤษณา ...วันที่บันทึก 18/03/2014
คำอธิบายตัวชี้วัดประเมินรพ.สต.ปี57 ...วันที่บันทึก 08/03/2014
ตัวชี้วัดปี57(นิเทศรพ.สต.) ...วันที่บันทึก 06/03/2014
แบบฟอร์มของบ3ดี(160,000) ...วันที่บันทึก 05/03/2014
แบบรายงาน3ดีประจำเดือน(ส่งทุกวันที่10) ...วันที่บันทึก 05/03/2014

เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 15/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
แบบทำแผนวัสดุการแพทย์2558 ...วันที่บันทึก 08/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
PCA ห้วยโพธิ์และเหล่ากลาง ...วันที่บันทึก 08/07/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ประชาสัมพันธ์ ค่ายล้างพิษตับ วันที่ 26-29 มิย.57 ...วันที่บันทึก 12/06/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ส่งตารางการจ่ายยา Praziquantel ให้ทุก รพ.สต. ...วันที่บันทึก 29/05/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
TB สำหรับ PCA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แนวทางการเขียนKQA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ความพึงพอใจ ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
powerpoint KQA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.หนองสอ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ...วันที่บันทึก 20/02/2014 ( รพ.สต.หนองสอ )
เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงิน Fixed Costย้อนหลัง ร่วมลงชื่อ ...วันที่บันทึก 28/01/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบในการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ในวันที่ 27/12/2556 ...วันที่บันทึก 26/12/2013 ( รพ.สต.คำไผ่ )
แจ้งบันทึกข้อตกลง และผลการประชุมของคณะกรรมการโซนเสื้อใต้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาฯ ...วันที่บันทึก 17/12/2013 ( รพ.สต.แกเปะ )
ประชาสัมพันธ์ค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม รุ่นที่ 3 ...วันที่บันทึก 28/11/2013 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
แจ้งเรื่องการออกดูแลหญิงหลังคลอด(ทับหม้อเกลือ)อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...วันที่บันทึก 31/10/2013 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )

วาระการประชุมเดือน 09-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 07-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 06-2557 ...วันที่บันทึก 2014-06-03
วาระการประชุมเดือน 05-2557 ...วันที่บันทึก 2014-05-12
วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08
วาระการประชุมเดือน 03-2557 ...วันที่บันทึก 2014-03-04
วาระการประชุมเดือน 02-2557 ...วันที่บันทึก 2014-02-03
วาระการประชุมเดือน 01-2557 ...วันที่บันทึก 2014-01-06
วาระการประชุมเดือน 11-2556 ...วันที่บันทึก 2013-11-04

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        ทอดกฐินวัดป่าชัยมงคล คณะเจ้าหน้าที่และอสม. รพ.สต.ท่าไคร้           รณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยัก  
บันทึกโดย รพ.สต.ท่าไคร้ บันทึกโดย
        คลินิกโรคเรื้อรัง...รพ.สต.หนองโพน           ตรวจสุขภาพช่องปาก รพ.สต.หนองแงใต้  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
        เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขออกรักษาฟันให้กับนักเรียน รพ.สต.หนองแวงใหญ่           รพ.สต.หนองแวงใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลภูปอออกกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใหญ่
        โครงการตรวจหาไข่พยาธิ "ชาวตำบลภูดิน ร่วมใจไม่กินปลาดิบเพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี"           โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดีและพยาธิใบไม้ในตับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านมีเงินงบลงทุนเยอะ ท่านจะทำอะไร
       
  ถนน ป้าย รพ.สต  
  รั้ว ให้ รพ.สต.อื่นที่มีเงินน้อย  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2557
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กันยายน ปี 2556
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.ต้อน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
100
0
25
67
100
100
0
50
67
100
50
100
50
100
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.คำไผ่
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่ากลาง
100
100
0
100
67
33
100
0
100
67
33
100
100
100
67
0
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
100
83
86
67
100
100
83
86
67
100
71
50
50
รพ.สต.โนนชัย
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ค่าเฉลี่ย
100
80
98
96
92
92
97
98
96
93
92
97
98
95
95
96
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2557
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.แกเปะ
24
100.00
3
0
6
1
0
0
0
5
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
4
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
24
91.67
1
8
0
0
0
N
2
0
6
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
1
1
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
19
91.67
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
9
4
2
2
0
0
1
0
1
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
18
87.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
1
1
1
0
0
0
0
N
N
12
3
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
15
66.67
1
1
0
N
N
0
1
3
2
2
N
N
N
1
0
1
1
N
N
0
0
2
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
12
91.67
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
9
79.17
1
0
1
N
1
0
0
0
3
2
0
N
0
1
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
5
79.17
0
0
N
N
0
0
0
1
0
0
N
N
2
2
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
5
54.17
0
0
0
N
N
0
2
0
N
N
N
N
N
1
0
0
N
N
N
1
0
0
N
1
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
5
91.67
0
0
0
0
N
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
1
1
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
4
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
1
0
0
0
0
N
0
0
0
2
1
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
4
91.67
N
2
0
0
N
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
2
62.50
1
1
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
1
37.50
N
N
N
N
N
N
N
1
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
1
79.17
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
1
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
12.50
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
45.83
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
54.17
N
0
0
0
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
0
N
N
N
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216