สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอความอนุเคราะห์ จนท. ส่งหนังสือให้ เทศบาล ,อบต
แจ้งแผนการออกถ่ายวิดิทัศน์ร้านอาหาร
แจ้งข้อมูลโรงน้ำดื่มประชารัฐเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
แจ้งยกเลิกการประชุม
ขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลัง ป.ตรี)
สรุปรายงานการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการท่องเที่ยว
ปชส.สมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ บรรพชาอุปสมบท
กำหนดการส่งข้อมูลการเงินของหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอความร่วมมือตรวจสอบ เฝ้าระวัง การจำหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร Mang luk power silm
ขอให้ จนท.มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ
Download
คู้มือแนวทางปฏิบัติตู้น้ำหยอดเหรียญ
แบบตรวจประเมินโรงงานผลิตน้ำดื่ม
แบบบันทึกข้อมูลแพทย์แผนไทย ปี 60
แบบสรุป3ดีประจำปี2559ของตำบล
แบบฟอร์มรายงานผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิ่ง ปี 2559 (เพิ่มเติม)
แบบประเมิน3ดีตำบลนาจารย์
แบบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
แบบฟอร์มการตรวจร้านชำ
รายชื่อสถานีวิทยุ
แบบฟอร์มรายงานการคัดกรองพัฒนาการเด็ก ปี 2559
ภาพกิจกรรม
        รพ.สต.ต้อน ออกให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับโรคเอดส์ วันเอดส์โลก           รพ. สต. ต้อน จัดกิจกรรม 5 ส.  
บันทึกโดย รพ.สต.ต้อน บันทึกโดย รพ.สต.ต้อน
        กิจกรรม 5 ส.           รพ. สต. แกเปะ จัดกิจกรรม ๕ ส. และปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.แกเปะ
        ประชุม IT โซนบึงลำไผ่ทอง          รพ. สต. แกเปะ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.แกเปะ
        ผู้ป่วยโรคเรื้อรังออกกำลังกายโยคะกดจุดลมปราณ           เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ฝายแตก ลงพื้นที่เจาะLAB ประจำปี  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.แกเปะ
7
80.00
2
2
0
0
N
2
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
6
30.00
N
N
N
N
N
2
4
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
4
80.00
0
0
N
0
0
1
0
0
3
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
3
80.00
1
0
0
0
0
0
N
0
2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
3
30.00
N
N
N
N
N
0
N
2
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
1
60.00
1
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
70.00
1
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
40.00
0
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
60.00
N
N
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
50.00
0
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
50.00
N
0
0
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
80.00
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
80.00
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
20.00
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
40.00
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
40.00
0
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
70.00
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
80.00
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS