วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 24 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าชม Website นี้ 20 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 383,169 ครั้ง

เรียน ผอ.รพ.สต.นาจารย์/หนองสอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทันตบุคลากร ...วันที่บันทึก 22/08/2014
ด่วน...ขอเชิญเข้าร่วมประชุม.... ...วันที่บันทึก 22/08/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.หลุบ/ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พยาบาล ...วันที่บันทึก 22/08/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.หนองแวงใต้ ขอสันบสนุนวิทยากร ...วันที่บันทึก 22/08/2014
ด่วนที่สุด..ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ ...วันที่บันทึก 21/08/2014
ด่วนที่สุด..ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาการเด็กจังหวัดกาฬสินธุ์ ...วันที่บันทึก 21/08/2014
ด่วนที่สุด...เรียน ผอ.รพ.สต.หนองแวงใต้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ...วันที่บันทึก 21/08/2014
เรียน ผอ.รพ.สต.หลุบ/ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร ...วันที่บันทึก 20/08/2014
สรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ...วันที่บันทึก 20/08/2014
ด่วนที่สุด...ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับประเทศ ...วันที่บันทึก 20/08/2014

แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ...วันที่บันทึก 02/07/2014
เกณฑ์การประเมินตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2557 ...วันที่บันทึก 24/06/2014
แบบสรุปรายงานการประเมินคัดกรองมาตรฐานสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ ...วันที่บันทึก 24/06/2014
รายงาน ท.01 ...วันที่บันทึก 05/06/2014
แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน ...วันที่บันทึก 04/04/2014
เกณฑ์ตัวชี้วัดงานสร้างเสริม กฤษณา ...วันที่บันทึก 18/03/2014
คำอธิบายตัวชี้วัดประเมินรพ.สต.ปี57 ...วันที่บันทึก 08/03/2014
ตัวชี้วัดปี57(นิเทศรพ.สต.) ...วันที่บันทึก 06/03/2014
แบบฟอร์มของบ3ดี(160,000) ...วันที่บันทึก 05/03/2014
แบบรายงาน3ดีประจำเดือน(ส่งทุกวันที่10) ...วันที่บันทึก 05/03/2014

PCA ห้วยโพธิ์และเหล่ากลาง ...วันที่บันทึก 08/07/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ประชาสัมพันธ์ ค่ายล้างพิษตับ วันที่ 26-29 มิย.57 ...วันที่บันทึก 12/06/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ส่งตารางการจ่ายยา Praziquantel ให้ทุก รพ.สต. ...วันที่บันทึก 29/05/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
TB สำหรับ PCA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แนวทางการเขียนKQA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ความพึงพอใจ ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
powerpoint KQA ...วันที่บันทึก 28/05/2014 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.สต.หนองสอ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ...วันที่บันทึก 20/02/2014 ( รพ.สต.หนองสอ )
เรียนเชิญ ผอ.รพ.สต. ที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงิน Fixed Costย้อนหลัง ร่วมลงชื่อ ...วันที่บันทึก 28/01/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบในการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ในวันที่ 27/12/2556 ...วันที่บันทึก 26/12/2013 ( รพ.สต.คำไผ่ )
แจ้งบันทึกข้อตกลง และผลการประชุมของคณะกรรมการโซนเสื้อใต้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาฯ ...วันที่บันทึก 17/12/2013 ( รพ.สต.แกเปะ )
ประชาสัมพันธ์ค่ายล้างพิษตับและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม รุ่นที่ 3 ...วันที่บันทึก 28/11/2013 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
แจ้งเรื่องการออกดูแลหญิงหลังคลอด(ทับหม้อเกลือ)อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...วันที่บันทึก 31/10/2013 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลกลางหมื ...วันที่บันทึก 31/10/2013 ( รพ.สต.น้ำบุ้น )
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้อยูนิตทันตกรรม ...วันที่บันทึก 24/10/2013 ( รพ.สต.หนองโพน )

วาระการประชุมเดือน 06-2557 ...วันที่บันทึก 2014-06-03
วาระการประชุมเดือน 05-2557 ...วันที่บันทึก 2014-05-12
วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08
วาระการประชุมเดือน 03-2557 ...วันที่บันทึก 2014-03-04
วาระการประชุมเดือน 02-2557 ...วันที่บันทึก 2014-02-03
วาระการประชุมเดือน 01-2557 ...วันที่บันทึก 2014-01-06
วาระการประชุมเดือน 11-2556 ...วันที่บันทึก 2013-11-04

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        ให้วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี รพ.สต.เหล่าหลวง           คลินิกโรคเรื้อรัง รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        จัดทำแผนงานโครงการ อสม.ตำบลภูดิน           รับนิเทศงาน  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        อบรมนักเรียน อย.น้อยและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 15 ส.ค.57           รพ.สต.หนองแวงใหญ่ อสม. ม.1 ม.9ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ม.1 ม.9 ตำบลภูปอ  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน บันทึกโดย
        เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หลุบ ร่วมลงนามถวายพระพร           งานอนามัยโรงเรียน รพ.สต.เหล่าหลวง  
บันทึกโดย รพ.สต.โนนสว่าง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านมีเงินงบลงทุนเยอะ ท่านจะทำอะไร
       
  ถนน ป้าย รพ.สต  
  รั้ว ให้ รพ.สต.อื่นที่มีเงินน้อย  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน กรกฏาคม ปีงบประมาณ 2557
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2557
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.ต้อน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนสว่าง
100
100
100
75
67
80
67
100
75
67
80
67
0
67
100
0
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
90
100
100
100
100
90
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.สะอาดนาทม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
100
100
100
50
0
100
100
100
50
0
100
67
100
0
รพ.สต.แกเปะ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่ากลาง
100
100
100
33
100
100
67
100
33
100
100
67
100
100
100
100
รพ.สต.น้ำบุ้น
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ค่าเฉลี่ย
100
100
100
95
97
95
96
100
95
97
95
96
92
97
98
97
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2557
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองสอ
21
83.33
0
N
4
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
12
3
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
19
66.67
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
2
0
0
N
N
7
0
1
9
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
14
95.83
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
2
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
14
70.83
1
N
N
N
1
4
N
0
1
0
0
N
0
1
0
5
0
0
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
13
87.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
4
3
5
1
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
9
87.50
0
0
N
0
2
1
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
4
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
8
58.33
N
1
0
N
1
0
0
0
N
N
N
N
0
1
1
N
N
N
1
2
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
7
70.83
0
N
N
0
0
2
0
2
2
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
7
91.67
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
N
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
6
79.17
0
N
N
0
0
0
2
2
0
N
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
6
41.67
0
N
2
0
2
0
2
0
N
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
5
87.50
1
N
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
3
29.17
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
2
N
N
N
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
1
8.33
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
1
54.17
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
91.67
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
70.83
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
83.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
50.00
0
N
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
50.00
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
95.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216