สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - Site
jjj
วันนี้ วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้เข้าชม Website นี้ 200 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 493,894 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เรื่อง รายงานผล TSH และให้ส่งคืนข้อมูล สสอ.
ข้อมูล kpi และ QOF
ขอความร่วมมือคงมาตรการดำเนินงานวัคซีน IPV เพื่อกวาดล้างไวรัสโปลิโอ
ระเบียบวาระประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559 วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธุ์ 2559
ด่วน ขอเชิญประชุมประเดือน 8 กุมภาพันธ์ 2559
แบบรายงานข้อมูลเบาหวานความดันปรับปรุงล่าสุด
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็ลลูกจ้างชั่วคราว
ด่วนที่สุด ขอข้อมูลงานเบาหวานความดันฯ ปี 2559
ขอเชิญประชุมงานเบาหวานความดันฯ ๘ กพ. ๕๙
แจ้งการอบรม
Download
ระเบียบวาระประจำเดือน ก.พ. 2559 ครั้งที่ 4/2559
รายชื่อเด็ก 30/42 เดือน อ.เมืองกาฬสินธุ์
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
คู่มือมาตรฐานนวดไทย ปี 58
แบบฟอร์มรายงานผลการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด 6 ครั้ง
แบบรายงาน3ดีปรับปรุงใหม่ล่าสุด2558(เมษายน2558)
รายงาน3ดีใหม่ล่าสุดปี2558+สรุปแผน
ตัวขี้วัดนิเทศรพ.สต.รอบที่1/2558
แบบฟอร์มรายงานมะเร็งเต้านม
แบบประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย ปี 58
ภาพกิจกรรม
        กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน รพ.สต.เหล่าหลวง           พอ.สว.ภูดิน  
บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
        กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านเชิงรุก ปี 2559           กิจกรรมOD. อสม.ต.ไผ่  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        รพ.สต.หนองสอออกเยี่ยมบ้านเชิงรุก หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์           ประชุมประจำแดือน อสม. ต.ไผ่  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองสอ บันทึกโดย รพ.สต.หนองโพน
        ทีม รพ.สต.หนองแวงใต้ร่วมกิจกรรม5ธันวามหาราช วันพ่อแห่งชาติ           ถนนสายบุญ รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้ บันทึกโดย รพ.สต.ฝายแตก
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
กิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาผู้รับผิดชอบ
วันที่ 8
ให้บริการคนไข้0529308.30หนองโพน
ออกหน่วยคลินิกโรคเรื้อรัง เช้า-ให้บริการตรวจโรคจ่ายยา บ่าย-เยี่ยมผู้ป่วยบ้านโหมน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์08.00-16.30 น.ดงสวาง
วันที่ 9
ออกหน่วยคลินิกโรคเรื้อรัง เช้า-ให้บริการตรวจโรคจ่ายยา บ่าย-เยี่ยมผู้ป่วยบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตำบล ห้วยโพธิ์ 08.00 -16.30 น.ดงสวาง
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2559
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มีนาคม ปี 2559
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใต้
13
100.00
2
8
0
1
0
1
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
8
87.50
2
1
0
4
1
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
7
100.00
1
3
2
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
6
87.50
0
0
N
1
1
0
0
4
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
3
75.00
1
0
0
1
1
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
2
87.50
0
2
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
2
50.00
1
1
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
2
100.00
0
0
1
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
1
62.50
N
0
0
0
N
N
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
1
37.50
0
N
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
87.50
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
87.50
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
12.50
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
87.50
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
87.50
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
12.50
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
62.50
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
50.00
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS