วันนี้ วันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2558 มีผู้เข้าชม Website นี้ 50 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 440,620 ครั้ง

เรื่องเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ข. พัฒนาการเด็กตามวัย ...วันที่บันทึก 27/03/2015
เรื่องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร ...วันที่บันทึก 27/03/2015
สำรวจรายชื่อผู้มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสาขาเวชศาสตร์ฯ ...วันที่บันทึก 26/03/2015
เรียน ผอ.รพสต.หนองสอ เรื่อง ขอเชิญประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมรรถนะฯ ...วันที่บันทึก 26/03/2015
ด่วนที่สุด..ขอเชิญร่วมรับการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/58 ...วันที่บันทึก 25/03/2015
การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสธารณภัยระดับจังหวัดฯ ...วันที่บันทึก 24/03/2015
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ...วันที่บันทึก 24/03/2015
ส่งสำเนาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 7 ...วันที่บันทึก 24/03/2015
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางอาการไม่ฉุกเฉิน.. ...วันที่บันทึก 24/03/2015
แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางอาการไม่ฉุกเฉิน ...วันที่บันทึก 24/03/2015

แบบฟอร์มรายงานการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนใหม่ 2558 ...วันที่บันทึก 19/02/2015
รายงาน3ดีใหม่ล่าสุดปี2558+สรุปแผน ...วันที่บันทึก 17/02/2015
ตัวขี้วัดนิเทศรพ.สต.รอบที่1/2558 ...วันที่บันทึก 12/02/2015
ชี้แจง 3ดี ปี2558 ...วันที่บันทึก 09/02/2015
แบบฟอร์มรายงานมะเร็งเต้านม ...วันที่บันทึก 06/02/2015
แบบฟอร์มคัดกรองเบาหวานความดันฯ2558 ...วันที่บันทึก 30/01/2015
แผนยุทธศาสตร์รพ.สต.ปี2558 ...วันที่บันทึก 19/01/2015
แบบประเมินมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย ปี 58 ...วันที่บันทึก 14/01/2015
แผนงานประจำปี2558 ...วันที่บันทึก 09/12/2014
แบบฟอร์มรายงานผลผู้ป่วยที่สงสัยโรคหัวใจในเด็กประถมศึกษา ...วันที่บันทึก 29/10/2014

ข้อมูลพยาบาลฝายแตก ...วันที่บันทึก 06/03/2015 ( รพ.สต.ฝายแตก )
ข้อมูลพยาบาล ...วันที่บันทึก 04/03/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แบบสำรวจ IC รพ.สต.โนนชัย ...วันที่บันทึก 12/02/2015 ( รพ.สต.โนนชัย )
แบบสำรวจIC คำไผ่ ...วันที่บันทึก 11/02/2015 ( รพ.สต.คำไผ่ )
แบบสำรวจตวามต้องการงานIC แก้ไข ...วันที่บันทึก 11/02/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
แบบสำรวจตวามต้องการงานIC ...วันที่บันทึก 11/02/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
สำรวจงานIC ...วันที่บันทึก 10/02/2015 ( รพ.สต.เหล่ากลาง )
เกณฑ์ประเมินICรพ.สต.กาฬสินธ์58 ...วันที่บันทึก 10/02/2015 ( รพ.สต.โพนทอง )
คู่มือICกาฬสินธ์58 ...วันที่บันทึก 10/02/2015 ( รพ.สต.โพนทอง )
แจ้งตารางการออกหน่วยทับหม้อเกลือปี58 ...วันที่บันทึก 18/12/2014 ( รพ.สต.หนองแวงใต้ )
ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ รพ.สต.เหล่าหลวง ...วันที่บันทึก 10/11/2014 ( รพ.สต.เหล่าหลวง )
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 3 ดี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2557 ...วันที่บันทึก 15/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )
แบบทำแผนวัสดุการแพทย์2558 ...วันที่บันทึก 08/09/2014 ( รพ.สต.แกเปะ )

วาระการประชุมเดือน 05-2558 ...วันที่บันทึก 2015-02-24
วาระการประชุมเดือน 04-2558 ...วันที่บันทึก 2015-02-02
วาระการประชุมเดือน 02-2558 ...วันที่บันทึก 2015-01-08
วาระการประชุมเดือน 01-2558 ...วันที่บันทึก 2014-12-09
วาระการประชุมเดือน 09-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 07-2557 ...วันที่บันทึก 2014-09-02
วาระการประชุมเดือน 06-2557 ...วันที่บันทึก 2014-06-03
วาระการประชุมเดือน 05-2557 ...วันที่บันทึก 2014-05-12
วาระการประชุมเดือน 04-2557 ...วันที่บันทึก 2014-04-08
วาระการประชุมเดือน 03-2557 ...วันที่บันทึก 2014-03-04

ชั่งน้ำหนักเด็ก 0-5 ปี งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.56) ...วันที่บันทึก 2013-11-05
รายงานชั่งน้ำหนักเด็ก ๐-๗๒ เดือน งวดที่ ๒ ...วันที่บันทึก 2011-02-01
ผลการดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง ...วันที่บันทึก 2010-11-10
ชั่งน้ำหนักเด็กอายุ 0-72 เดือน งวดที่ 1/54 ...วันที่บันทึก 2010-10-29
รายงานชั่งนำหนักเด็ก 0-72 เดีอน งวด2/53 ...วันที่บันทึก 2010-02-18
รายงานสายใยรักแห่งครอบครัว เดือนธันวาคม 2552 ...วันที่บันทึก 2010-01-06
รายงานชั่งนำหนักเด็ก0-72 เดือน งวดที่ 1/53 ...วันที่บันทึก 2009-11-10

        รพ. สต. แกเปะ จัดกิจกรรมวันอสม. แห่งชาติ           งานแข่งขันกีฬา อสม.ตำบลนาจารย์ วันที่ 20 มีนาคม 2558  
บันทึกโดย บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์
        งานวันอสม.20 มีนาคม 2558           คลีนิควัคซีน รพ.สต.โนนชัย  
บันทึกโดย รพ.สต.ดงสวาง บันทึกโดย รพ.สต.โนนชัย
        อสม.ตำบลภูดิน ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในวัน อสม.           อำเภอยิ้ม ตำบลภูดิน  
บันทึกโดย บันทึกโดย
        คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาจารย์ ร่วมทำบุญประเพณีบุญผเวสฟังเทศน์มหาชาติฯ           ครอบครัวรพ.สต.หนองแวงใต้ ร่วมทำบุญเดือนสี่บ้านหนองแวงใต้ หมู่3  
บันทึกโดย รพ.สต.นาจารย์ บันทึกโดย รพ.สต.หนองแวงใต้
 
Untitled Document
การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง    ท่านมีเงินงบลงทุนเยอะ ท่านจะทำอะไร
       
  ถนน ป้าย รพ.สต  
  รั้ว ให้ รพ.สต.อื่นที่มีเงินน้อย  
   
 
       

 

ตารางแสดงการส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2558
สถานบริการ
ปี-เดือน
คะแนนรวม
21 แฟ้ม
43 แฟ้ม
สำรอง JHCIS
RBM
KPI
......
......
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS / HOSXP_PCU (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558
สถานบริการ
BCG
HBV1
DTPHB1
DTPHB2
DTPHB3
DTP4
DTP5
OPV1
OPV2
OPV3
OPV4
OPV5
MMR
JE1
JE2
JE3
รพ.สต.ต้อน
100
100
100
83
100
80
33
100
83
100
80
33
67
86
50
0
รพ.สต.หนองโพน
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.หนองสอ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.สะอาดนาทม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ฝายแตก
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนแพง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
รพ.สต.เชียงเครือ
100
100
100
100
0
0
0
100
100
100
0
0
50
0
0
57
รพ.สต.ท่าไคร้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
83
100
100
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่าหลวง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.คำไผ่
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.เหล่ากลาง
100
100
50
100
100
75
100
50
100
100
75
100
100
75
100
50
รพ.สต.หนองแวงใต้
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.โนนชัย
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.นาจารย์
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
รพ.สต.ดงเมือง
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
67
100
ค่าเฉลี่ย
100
100
98
98
98
96
90
98
98
100
96
90
94
94
95
83
Untitled Document
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มีนาคม ปี 2558
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.โพนทอง
48
72.41
1
0
0
0
2
0
1
0
N
N
N
N
N
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
42
1
N
0
1
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
21
72.41
N
1
2
N
3
0
0
0
4
3
1
2
1
0
0
0
4
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
19
82.76
1
1
1
1
0
0
N
0
0
0
0
0
2
3
1
1
0
0
0
1
N
0
1
3
3
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
16
89.66
N
0
1
N
1
0
0
N
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
5
1
0
0
0
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
14
89.66
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
1
0
8
0
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
13
62.07
2
0
0
N
0
0
N
N
1
0
0
0
7
N
0
1
1
N
1
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
11
96.55
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
2
1
N
0
0
0
0
0
1
1
0
0
N
N
รพ.สต.นาจารย์
7
96.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
4
75.86
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
N
2
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
3
62.07
N
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
0
1
1
0
0
N
0
0
0
0
N
1
N
0
N
N
รพ.สต.หนองสอ
3
96.55
0
0
0
0
0
0
N
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
2
41.38
N
0
N
N
N
2
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
1
96.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
1
13.79
N
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
82.76
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
62.07
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
65.52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
20.69
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
34.48
N
N
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ดูข้อมูล  รายเดือน   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043812216