ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,446 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
การให้ความรู้และตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรกรแกเปะ
ออกตรวจอนามัยนักเรียนโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยมแกเปะ
แผนไทยรพ.สต.บ้านเหล่าหลวงบริการทับหม้อเกลิอหญิงหลังคลอดเหล่าหลวง
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงออกเชิงรุกประเมินพัฒนาการช่วงรณรงค์4-8ก.ค.65เหล่าหลวง
วันที่ 7 ก.ค. 2565 รพ.สต.หนองแวงใต้ ออกตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ตามกลุ่มวัย ในช่วงรณรงค์ ประจำปี2565 หนองแวงใต้
รพ.สต.หนองแวงใต้ รณรงค์คัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมาย วันที่29 มิย 65 หนองแวงใต้
อบรมเสริมสร้างความรอบรู้หญิงวัยเจริญพันธ์ุและคัดกรองภาวะเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์แกเปะ
รพ.สต.แกเปะ รับนิเทศน์ประเมินภายใน วันที่ 19 พ.ค. 2565แกเปะ
รพ สต.หนองแวใต้ จัดอบรม หญิงวัยเจริญพันธ์ หนองแวงใต้
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2565 รพ.สต.บ้านหนองแวงใต้หนองแวงใต้
ตรวจคัดกรองตา เท้า ถ่ายจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2565แกเปะ
ปลัดอำเภอเมือง สสอ.เมืองกาฬสินธ์ุ กลุ่มงานภาคประชาชน ชมรม อสม. ลงเยี่ยม CI เทศบาลตำบลลำพาน โรงเรียนบ้านฝายแตกฝายแตก
ตรวจตา เท้า ถ่ายภาพจอประสาทตา ผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบฯ ๒๕๖๕ฝายแตก
ออกฉีดวัคซีนในโรงเรียนในชุมชนแกเปะ
รพ.สต.บ้านเหล่าหลวงฉีดวัคซีนdTนักเรียนชั้นป.6ทุกคน4ก.พ.65เหล่าหลวง
ให้บริการสุ่มตรวจโควิด ด้วยวิธี ATK แก่นักเรียนดงเมือง
การเฝ้าระวังสุ่มตรวจโควิด-๑๙ เด็กนักเรียนนาจารย์
ให้บริการสุ่มตรวจโควิด ด้วยวิธี ATK Test Kit แก่นักเรียนในชุมชนแกเปะ
ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลและคัดกรองโควิด-19 ดงเมือง
รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด19หนองโพน
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->