ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,154 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
บริการทันตกรรมเด็กนักเรียนดงเมือง
ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก กลุ่มนักเรียนชั้น ป.๕นาจารย์
โซนบึงลำไผ่ทอง สสอ.เมือง เทศบาลตำบลลำพาน เหล่ากาชาด ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฝายแตก
ร่วมกันปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร เพื่ิอนุรักษ์พันไม้สักพระราชทาน และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านแนะนำการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังนาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวง ประชุม อสม.10ก.ย.62 ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีรับป้าย รพ.สต.ติดดาวเหล่าหลวง
รพสต.โพนทองประชุมประจำเดือนอสม.ประจำเดือน กันยายน 2562โพนทอง
มหกรรมสุขภาพ ฝายแตก
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามหญิงหลังคลอดนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยโรคเรื้อรังนาจารย์
ทีม CG นาจารย์ ออกประเมิน ADL ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓นาจารย์
อบรมกลุ่มเสี่่ยง เบาหวาน ความดัน ประจำปี 2562แกเปะ
ประเมินติดดาว รพ.สต. ปี 2562แกเปะ
อบรมวัยใส โรงเรียนแกเปะราษฏร์นิยมแกเปะ
รพสต.โพนทองร่วมกับนักกายภาพรพกส.ออกเยี่ยมผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในพื้นที่ตำบลโพนทองโพนทอง
บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ดงเมือง
อบรมให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายฝายแตก
ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒นาจารย์
รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ฝายแตก
เหล่าหลวงร่วมเทศบาลภูดินออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเหล่าหลวง
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->