ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,233 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
รพ.สต.เหล่าหลวงออกสำรวจให้คำแนะนำร้านเสริมสวย/ตัดผม/ร้านนวดตำบลภูดินเหล่าหลวง
ตรวจวัดไข้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหนองโพน
รพ.สต.บ้านหนองโพนร่วมกับ อสม.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายหนองโพน
ให้คำแนะนำร้านตัดผมร้านเสริมสวยในเขตเทศตำบลไผ่ ตามมาตรการผ่อนปรน covidหนองโพน
ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกรฝายแตก
ประชุม อสม. รณรงค์ลูกน้ำยุงลายฝายแตก
ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการผ่อนคลาย lockdownแกเปะ
ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการผ่อนคลาย lockdownนาจารย์
ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.สร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็กนาจารย์
อสม.รพ.สต.บ้านคำไผ่ ตำบลหนองกุง ออกตรวจลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกคำไผ่
ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหล่าหลวง
ออกมอบกายอุปกรณ์ร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
ตรวจคัดกรองภาวะซีดในหญิงวัยเจริญพันธุ์นาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวงออกเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยไข้เลือดออกเหล่าหลวง
รับการออกเยี่ยมติดตามเพื่อประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๓นาจารย์
ผู้นำชุมชน อสม. มอบของช่วยเหลือและใบรับรองแก่ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดที่กักตัวครบ 14 วันฝายแตก
รพ.สต.เหล่าหลวงออกเชิงรุกให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยและเยี่ยมหลังคลอดเหล่าหลวง
รพ.สต.ร่วมกับอสม.คัดกรองคนไข้และจัดระยะห่างในงานศพแกเปะ
รับมอบปรอทวัดไข้จากคณะเทศบาลและอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อสม.ที่ร่วมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแกเปะ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวงร่วม อสม.ตำบลภูดินออกควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรค covid-19 ในงานฒาปนกิจเหล่าหลวง
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->