ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 21-40 of 1,279 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
รพ.สต.ท่าไคร้ ตรวจประเมินพัฒนาการเด็กท่าไคร้
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงออกประเมินพัฒนาการเด็กช่วงรณรงค์13-17ก.ค.63เหล่าหลวง
ประเมิน รพ.สต.ติดดาวดงเมือง
รพ.สต.บ้านคำไผ่ พร้อม อสม.ทำกิจกรรม Big Cleaning DaY โรงเรียนในชุมชนคำไผ่
รพ.สต.เหล่าหลวงพร้อมอสม.ร่วมกับเทศบาลออกพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำในโรงเรียนเขตตำบลภูดินก่อนเปิดเรียนเหล่าหลวง
รพ.สต.บ้านสะอาดนาทม ร่วมกับ อสม. Big Cleaning day วัดและโรงเรียนสะอาดนาทม
จิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนหนองแวงใหญ่
ทีมอสม.ออกสำรวจลูกน้ำยุงลายหนองแวงใหญ่
รพ.สต.และ อสม. ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนในชุมชน แกเปะ
รพ.สต.ฝายแตก ร่วมกับ อสม.ทำกิจกรรม Big cleaning day วัดและโรงเรียนฝายแตก
ให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร ตรวจสารเคมีในเลือดประจำปี2563ฝายแตก
กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในโรงเรียนเขตตำบลนาจารย์นาจารย์
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกนาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมกับอสม.ออกทำกิจกรรม Big cleaning day ในโรงเรียนเขตภูดินเหล่าหลวง
ประชุมเตรียมพร้อมเปิดเทอมใหม่ ด้วยวิถี New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19นาจารย์
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๓นาจารย์
โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ นาจารย์
ตรวจสุขภาพพระภิกษุ ปี ๒๕๖๓นาจารย์
โครงการควบคุมและป้องกันโรควัณโรคชุมชนหนองโพน
กำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับ อสม. หมู่4 บ้านคำเม็กหนองโพน
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->