ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 41-60 of 1,417 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกมาใส่ขาเทียมแก่คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวนาจารย์
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพระสงฆ์นาจารย์
งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกนาจารย์
รพ.สต.บ้านคำไผ่ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกคำไผ่
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สะอาดนาทม
ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกดงเมือง
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมกับเทศบาล/อสม./ท่านสสอ.เมืองพร้อมทีมเจ้าหน้าที่สสอ.ลงเชิงรุกติดตามกลุ่มเสี่่ยงเดินทางมาจากจังหวัดเสี่่ยง1ก.ค.64เหล่าหลวง
ตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกแกเปะ
ประชุม อสม.เพื่อกำชับมาตรการการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)นาจารย์
การนำเสนอผลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและองค์กรดีเด่น ประเภทวัดส่งเสริมสุขภาพนาจารย์
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ประจำปี2564ดงเมือง
อบรบสายใยรัก ให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์หลังคลอดและผู้ดูแลเด็กแกเปะ
ออกคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียน ในวันที่ 14 มิ.ย 2564สะอาดนาทม
ตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนตามมาตรการป้องกันโควิด 19หนองโพน
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านคำไผ่ อสม.พร้อมผู้นำชุมชนออกประเมินความพร้อมของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ ก่อนเปิดเทอมปีการศึกษา 2564 คำไผ่
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงนาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวงออกร่วมอสม.ผู้นำชุมชนคัดกรองโรคโควิดวันเปิดเรียน14มิถุนายน2564โรงเรียนตำบลภูดินเหล่าหลวง
ออกประเมินสถานศึกษาเปิดภาคเรียน ๑/๖๔ ตามมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 Thai Stop COVID Plus นาจารย์
ขอต้อนรับ ผอ.รพ.สต.นาจารย์ด้วยความยินดียิ่ง มาอยู่ด้วยก็ดีใจ ย้ายจากไปก็คิดถึงนาจารย์
ประชุมเจ้าหน้าที่, อสม. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ นาจารย์
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->