ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 61-80 of 1,279 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
รับการออกเยี่ยมติดตามเพื่อประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี ๒๕๖๓นาจารย์
ผู้นำชุมชน อสม. มอบของช่วยเหลือและใบรับรองแก่ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดที่กักตัวครบ 14 วันฝายแตก
รพ.สต.เหล่าหลวงออกเชิงรุกให้กำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยและเยี่ยมหลังคลอดเหล่าหลวง
รพ.สต.ร่วมกับอสม.คัดกรองคนไข้และจัดระยะห่างในงานศพแกเปะ
รับมอบปรอทวัดไข้จากคณะเทศบาลและอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมแก่อสม.ที่ร่วมคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแกเปะ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เหล่าหลวงร่วม อสม.ตำบลภูดินออกควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรค covid-19 ในงานฒาปนกิจเหล่าหลวง
รพ.สต.ดงเมือง คณะอสม.และผู้นำชุมชนร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโควิด-19ดงเมือง
รพ.สต.หนองโพน ออกตรวจคัดกรองวัดไข้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพร้อมมอบใบกักตัว14วันและมอบใบให้กับผู้ที่ผ่านการกักตัวครบ14วันหนองโพน
รพ.สต. ร่วมกับ อสม. ต.ลำคลอง ออกเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสะอาดนาทม
รพ.สต.ร่วม อสม.ตำบลภูดินออกเฝ้าระวังโรคโควิดในคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเหล่าหลวง
ออกแนะนำแนวทางปฏิบัติการจัดงานฌาปนกิจศพ ห่างไกลโควิด-19นาจารย์
ออกเฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง และติดตามการกักตัวของกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19นาจารย์
ปลัดอำเภอเมือง อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.อสม. ร่วมกันเคาะประตูบ้านต้านโควิด19ฝายแตก
ประชุมร่วมกับทุกภาคเพื่อหามาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19นาจารย์
ดำเนินการและรณรงค์เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 นาจารย์
เทศบาลตำบลไผ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ รพ.สต.หนองโพน ดำเนินการประชุมวางแผนการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19และดำเนินการX-RAYค้นหากลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลไผ่หนองโพน
รพ.สต.หนองโพน ร่วมกันทำความสะอาดนำทีมโดยท่าน ผอ.ธนบูลย์ คนหาญ โดยช่วยกันทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาทำความสะอาดบริเวณจุดที่ให้บริการประชาชนหนองโพน
อสม.ลงพื้นที่คัดกรองผู้ป่วยในชุมชนแกเปะ
รพ.สต.ร่วมกับอสม.สอนทำหน้ากากอนามัยแก่ชุมชน ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19แกเปะ
รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ร่วมกับเทศบาลลำคลองสะอาดนาทม
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->