ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 81-100 of 1,279 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงออกคัดกรองผู้เข้าอบรมก่อนเข้าอบรมทำหน้ากากที่เทศบาลตำบลภูดินเหล่าหลวง
รพ.สต.ฝายแตก อสม. ร่วมกับเทศบาลตำบลลำพาน ฝึกทำหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19ฝายแตก
อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19ฝายแตก
ตรวจคัดกรองจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานดงเมือง
รพสต.โพนทองร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธ์ุและเทศบาลตำบลโพนทอง ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจ covid19 ณ โรงงานเอเซียโมดิไฟด์สตาร์ทโพนทอง
อบรมแกนนำควมคุมโรค (SRRT) ระดับตำบล ปีงบประมาณ2563หนองโพน
ประชุมประชาคมเพื่อให้ความรู้ไข้เลือดออกและออกกติกาชุมชนแกเปะ
ออกเยี่ยมกายภาพผู้ป่วยในชุมชนแกเปะ
รพสต.โพนทองรับการตรวจสอบภายในจากสสจ.กส.โพนทอง
สุ่มลำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลาย ต.ไผ่หนองโพน
รพ.สต.เหล่าหลวง ออกกำลังกายกับนักศึกษาฝึกงานร่วมกับชุมชนตอนเย็นทุกวันเหล่าหลวง
ตรวจตา เท้า ฟัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ CG ลงเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนฝายแตก
ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนาดงเมือง
ให้ความรู้เกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสะอาดนาทม
รพ.สต.เหล่าหลวง ตรวจคัดกรองจอประสาทตา,ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 29 ม.ค.63เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่าหลวง ออกบริการฉีดวัคซีน MR,DTนักเรียนป.1,ป.6ในตบลภูดินเหล่าหลวง
ตรวจตา ผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2563แกเปะ
รพ.สต.หนองโพน ตรวจคัดกรองจอประสาทตาและตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน หนองโพน
รพ.สต.เหล่าหลวงออกสอนโครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับกับมเ็งท่อน้ำดีในนักเรียนชั้น ป.4,5,6ตำบลภูดินเหล่าหลวง
ผอ.รพ.สต.โพนทองรับโล่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น ประจำปี 2562โพนทอง
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->