ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 101-120 of 1,279 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
ตรวจตา เท้า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังฝายแตก
คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่สะอาดนาทม
ร่วมงานวันเด็กปี 2563 กับเทศบาลตำบลลำพานดงเมือง
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓นาจารย์
คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาจารย์และ อสม.ตำบลนาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม"วิ่งไล่ยุง" นาจารย์
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมงานกีฬาจังหวัดกาฬสืนธุ์เหล่าหลวง
งานปีใหม่อสม.ตำบลภูดิน10ม.ค.63ร่วมเล่นกีฬามหาสนุกเหล่าหลวง
รพ.สต.ฝายแตก อสม. ชมรมออกกำลังกาย ร่วมงานกีฬาเทศบาลตำบลลำพานฝายแตก
รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมพิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10ที่เทศบาลภูดินเหล่าหลวง
รพสต.โพนทองติดตามเยี่ยมผู้ป่วยระยะสุดท้ายในพื้นที่ตำบลโพนทองโพนทอง
กิจกรรมศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงกับอสม.ภูดินที่สปป.ลาว13ธ.ค.62เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่าหลวงศึกษาดูงานกับคณะอสม.ภูดินที่รพ.สต.บ้านเดื่อหนองคาย13ธ.ค.62เหล่าหลวง
คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี2563สะอาดนาทม
ดูแลผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก นักเรียน ป.6แกเปะ
ออกเยี่ยมผู้พิการแกเปะ
จิตอาสาร่วมป้องกันรณรงค์โรคไข้เลือดออกตามชุมชนฝายแตก
เข้าร่วมการคัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นด้านการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓นาจารย์
จิตอาสาสมัครปฎิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกนาจารย์
ออกตรวจคัดกรอง และตรวจสุขภาพพระสงฆ์ประจำปี ๒๕๖๓นาจารย์
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->