ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 121-140 of 1,279 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
ออกตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำปี ๒๕๖๓นาจารย์
ออกตรวจเท้ากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานประจำปี ๒๕๖๒นาจารย์
ออกเจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปีกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านและเฝ้าระวังป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคในชุมชนนาจารย์
จัดบริการคลินิกเด็กดีประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓นาจารย์
หมอโฮมสุข ตำบลไผ่ ออกเยี่ยมบ้านหนองโพน
รพสต.โพนทองติดตามเยี่ยมและประเมินความพิการร่วมกับนักกายภาพรพ.กสโพนทอง
รพสต.โพนทองตรวจสุขภาพพระสงฆ์โพนทอง
ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ดงเมือง
ปูพรหมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลาย (การสอบสวน DHF Dead )แกเปะ
สอบสวน DHF deadแกเปะ
ส่งมอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการสะอาดนาทม
ฉีดวัคซีน-ตรวจพัฒนาการเด็กฝายแตก
รพ.สต.เหล่าหลวงออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่าหลวง
เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
ฉีดวัคซีน นักเรียน ป.6แกเปะ
ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สะอาดนาทม
บริการทันตกรรมเด็กนักเรียนดงเมือง
ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก กลุ่มนักเรียนชั้น ป.๕นาจารย์
โซนบึงลำไผ่ทอง สสอ.เมือง เทศบาลตำบลลำพาน เหล่ากาชาด ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฝายแตก
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->