ภาพกิจกรรม
          การให้ความรู้และตรวจคัดกรองสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรกร            ออกตรวจอนามัยนักเรียนโรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย แกเปะ
          แผนไทยรพ.สต.บ้านเหล่าหลวงบริการทับหม้อเกลิอหญิงหลังคลอด            เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงออกเชิงรุกประเมินพัฒนาการช่วงรณรงค์4-8ก.ค.65  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย เหล่าหลวง
          วันที่ 7 ก.ค. 2565 รพ.สต.หนองแวงใต้ ออกตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก ตามกลุ่มวัย ในช่วงรณรงค์ ประจำปี2565            รพ.สต.หนองแวงใต้ รณรงค์คัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมาย วันที่29 มิย 65  
บันทึกโดย หนองแวงใต้ บันทึกโดย หนองแวงใต้
          อบรมเสริมสร้างความรอบรู้หญิงวัยเจริญพันธ์ุและคัดกรองภาวะเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์            รพ.สต.แกเปะ รับนิเทศน์ประเมินภายใน วันที่ 19 พ.ค. 2565  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย แกเปะ