ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัด