รพสต.โพนทองมอบรถโยกให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโพนทอง