รพสต.โพนทองประชุมประจำเดือนอสม.ประจำเดือน กันยายน 2562