รพ.สต.ฝายแตก อสม. ร่วมกับเทศบาลตำบลลำพาน ฝึกทำหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด-19