รพ.สต.ร่วมกับอสม.สอนทำหน้ากากอนามัยแก่ชุมชน ป้องกันเชื้อโรคโควิด-19