รพ.สต.หนองโพน ร่วมกันทำความสะอาดนำทีมโดยท่าน ผอ.ธนบูลย์ คนหาญ โดยช่วยกันทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์และน้ำยาทำความสะอาดบริเวณจุดที่ให้บริการประชาชน