ผู้นำชุมชน อสม. มอบของช่วยเหลือและใบรับรองแก่ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดที่กักตัวครบ 14 วัน