ออกเยี่ยมคนยากจนในชุมชน ร่วมกับพระอาจารย์เอกคุณและทีมพยาบาลรพ.กาฬสินธุ์