รพ.สต.เหล่าหลวงออกอนามัยโรงเรียน 5-6ส.ค.63 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทันตหนองสอ ออกตรวจสุขภาพฟันในนักเรียนตำบลภูดิน