สวัสดีปีใหม่ 2564 คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน