รพ.สต.นาจารย์ ส่งความสุขในวันปีใหม่ ๒๕๖๔ "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว ๓ คน"