ออกประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ร้านค้า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔