มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดเทอม