ขอต้อนรับ ผอ.รพ.สต.นาจารย์ด้วยความยินดียิ่ง มาอยู่ด้วยก็ดีใจ ย้ายจากไปก็คิดถึง