จัดเตรียมสถานที่กักตัว-มอบเอกสารใบกักตัว14 วัน ให้กับผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด-19