ปลัดอำเภอเมือง ร่วมกับ เทศบาลตำบลลำพาน มอบของให้ผู้กักตัวโซนบึงลำพานทอง