รพ.สต.บ้านคำไผ่ ร่วมกับ รพ.สต.โพนทอง ออกสอบสวนคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงโรงเย็นโอเล่ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564