โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา