ฉีดวัคซิน ซิโนแวค เข็ม1 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป