ออกรณรงค์กระตุ้นให้ชาวบ้านฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19