นายแพทย์สสจ. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอุปกรณ์เพื่อป้องการการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019