ฉีดวีคซีนAstraZenecaเข็ม2 รอบที่2 เป้าหมาย 109 คน มาฉีด 88 คน