รพ.สต.แกเปะ ร่วมกับทีมสสอ.เมือง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็ม1 แก่ประชาชนกลุ่ม 18-59 ปี