ท่านปลัดอาวุโส ท่านปลัดอำเภอ ร่วมประชุมติดตามการฉีดวัคซีนโควิด ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ณ ห้องประชุม รพ.สต.เหล่าหลวง