รพ.สต.หนองแวงใต้ รณรงค์คัดกรองตรวจมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเป้าหมาย วันที่29 มิย 65