ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,023 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
ทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอดดงเมือง
ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการ ปี 2562สะอาดนาทม
อบรมโครงการของสปสช.เหล่าหลวง
ทำคลอดฉุกเฉินเหล่าหลวง
ตรวจคัดกรองจอประสาทตา และตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ๖๒นาจารย์
ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562สะอาดนาทม
ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2562นาจารย์
ออกดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประครอง(Palliative Care)นาจารย์
ออกเยี่ยมและติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรคนาจารย์
ออกคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปี 2562นาจารย์
ฝึกประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยในชุมชนแก่นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนาจารย์
ร่วมงาน OTOP นวัตวิถี เหล่าหลวง
ออกตรวจเลือดประจำปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปี 62นาจารย์
ออกติดตามมารดาหลังคลอดและทารกนาจารย์
โครงการจิตอาสาฯ 13-23 ตุลาคม 61 สะอาดนาทม
เด็กอายุ 0-5 ปี ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงสะอาดนาทม
คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง สะอาดนาทม
ออกเยี่ยมมารดาหลังคลอด รพ.สต.ดงเมืองดงเมือง
ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ Kalasin Happinessเหล่าหลวง
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->