ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,153 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
รพสต.โพนทองติดตามเยี่ยมและประเมินความพิการร่วมกับนักกายภาพรพ.กสโพนทอง
รพสต.โพนทองตรวจสุขภาพพระสงฆ์โพนทอง
ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ดงเมือง
ปูพรหมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยูงลาย (การสอบสวน DHF Dead )แกเปะ
สอบสวน DHF deadแกเปะ
ส่งมอบอุปกรณ์ให้ผู้พิการสะอาดนาทม
ฉีดวัคซีน-ตรวจพัฒนาการเด็กฝายแตก
รพ.สต.เหล่าหลวงออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่าหลวง
เยี่ยมบ้านร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
ฉีดวัคซีน นักเรียน ป.6แกเปะ
ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สะอาดนาทม
บริการทันตกรรมเด็กนักเรียนดงเมือง
ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก กลุ่มนักเรียนชั้น ป.๕นาจารย์
โซนบึงลำไผ่ทอง สสอ.เมือง เทศบาลตำบลลำพาน เหล่ากาชาด ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฝายแตก
ร่วมกันปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร เพื่ิอนุรักษ์พันไม้สักพระราชทาน และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนาจารย์
ออกเยี่ยมบ้านแนะนำการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรังนาจารย์
รพ.สต.เหล่าหลวง ประชุม อสม.10ก.ย.62 ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีรับป้าย รพ.สต.ติดดาวเหล่าหลวง
รพสต.โพนทองประชุมประจำเดือนอสม.ประจำเดือน กันยายน 2562โพนทอง
มหกรรมสุขภาพ ฝายแตก
ออกเยี่ยมบ้านและติดตามหญิงหลังคลอดนาจารย์
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->