ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,192 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
ออกเยี่ยมกายภาพผู้ป่วยในชุมชนแกเปะ
รพสต.โพนทองรับการตรวจสอบภายในจากสสจ.กส.โพนทอง
สุ่มลำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลาย ต.ไผ่หนองโพน
รพ.สต.เหล่าหลวง ออกกำลังกายกับนักศึกษาฝึกงานร่วมกับชุมชนตอนเย็นทุกวันเหล่าหลวง
ตรวจตา เท้า ฟัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและ CG ลงเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนฝายแตก
ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนาดงเมือง
ให้ความรู้เกี่ยวกับ ไวรัสโคโรนาสะอาดนาทม
รพ.สต.เหล่าหลวง ตรวจคัดกรองจอประสาทตา,ตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน 29 ม.ค.63เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่าหลวง ออกบริการฉีดวัคซีน MR,DTนักเรียนป.1,ป.6ในตบลภูดินเหล่าหลวง
ตรวจตา ผู้ป่วยเบาหวาน ประจำปี 2563แกเปะ
รพ.สต.หนองโพน ตรวจคัดกรองจอประสาทตาและตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน หนองโพน
รพ.สต.เหล่าหลวงออกสอนโครงการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับกับมเ็งท่อน้ำดีในนักเรียนชั้น ป.4,5,6ตำบลภูดินเหล่าหลวง
ผอ.รพ.สต.โพนทองรับโล่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่น ประจำปี 2562โพนทอง
ตรวจตา เท้า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังฝายแตก
คลินิกวัคซีนผู้ใหญ่สะอาดนาทม
ร่วมงานวันเด็กปี 2563 กับเทศบาลตำบลลำพานดงเมือง
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓นาจารย์
คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาจารย์และ อสม.ตำบลนาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม"วิ่งไล่ยุง" นาจารย์
เจ้าหน้าที่รพ.สต.เหล่าหลวงร่วมงานกีฬาจังหวัดกาฬสืนธุ์เหล่าหลวง
งานปีใหม่อสม.ตำบลภูดิน10ม.ค.63ร่วมเล่นกีฬามหาสนุกเหล่าหลวง
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->