ชื่อข่าว-หนังสือราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

Showing 1-20 of 1,036 items.

รูปชื่อเรื่องผู้บันทึก
ออกเยี่ยมบ้านดงเมือง
รพ.สต.ฝายแตกออกให้บริการคลินิกเรื้อรัง 5-7 ก.พ.62ฝายแตก
รพสต.โพนทองติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการในพื้นที่ตำบลโพนทองโพนทอง
ประชุมอสม.ประจำเดือนกุมภาพันธ์62หนองสอ
เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองสอร่วมออกตรวจหสารเสพติดในหมู่บ้านหนองสอ
รณรงค์กำจัดลูกนำ้ยุงลาย บ้านโคกกว้างตำบลไผ่ รพ.สต.หนองโพนหนองโพน
อบรมฟื้นฟูศักยภาพหมอนวด รพ.สต.หนองโพน ต.ไผ่หนองโพน
ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานเหล่าหลวง
เยี่ยมผู้พิการและมอบรถเข็นพร้อมกับทีมกายภาพบำบัด รพ.กส.เหล่าหลวง
รพ.สต.ดงเมืองออกหน่วยปฐมพยาบาลดงเมือง
ถนนสายบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
ผ้าป่าพัฒนา รพ.สต.ฝายแตกฝายแตก
กิจกรรม รพ.สต.ฝายแตก เดือนธค.ฝายแตก
ทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอดดงเมือง
ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการ ปี 2562สะอาดนาทม
อบรมโครงการของสปสช.เหล่าหลวง
ทำคลอดฉุกเฉินเหล่าหลวง
ตรวจคัดกรองจอประสาทตา และตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ๖๒นาจารย์
ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัดดงเมือง
คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562สะอาดนาทม
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ -> เครดิตสองคนนี้ ->