ตารางแสดงคนย้ายเข้าในพื้นที่ ตามการเฝ้าระวังโรค Covid19

ข้อมูลระหว่างวันที่ 11-04-2563 ถึงวันที่ 26-06-2563
สถานบริการย้ายมามาจาก กทม.ฯมาจากจังหวัดอื่นไม่ครบ 14 วันมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบาก
No results found.
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ