ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มกราคม ปี 2563
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใต้
6
83.33
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
2
1
2
1
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
5
79.17
N
N
N
N
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
2
87.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
75.00
N
0
0
N
N
0
0
0
1
1
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
91.67
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
79.17
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
58.33
N
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
58.33
N
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
87.50
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
83.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
54.17
N
N
N
N
0
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
45.83
N
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
87.50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
91.67
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
70.83
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
58.33
N
0
N
N
N
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
75.00
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
75.00
0
0
0
N
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N