ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กันยายน ปี 2562
เดือน  ปี พ.ศ.   
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เหล่าหลวง
4
35.29
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
0
0
2
N
1
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
4
88.24
N
N
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
82.35
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
1
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
94.12
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
82.35
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
64.71
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
70.59
N
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
94.12
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
52.94
N
N
0
N
N
0
N
N
0
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
88.24
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
35.29
N
0
N
0
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
64.71
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
70.59
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
47.06
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
94.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
70.59
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N