ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2567
Showing 1-12 of 12 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHH1DHH2DHH3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRLAJE1LAJE2MMR2IPVROTA1ROTA2ROTA3
รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.กาฬสินธุ์
รพ.ธีระวัฒน์
รพ.สต.ดงเมือง
ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์)
ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ)
ศสช.รพ.กาฬสินธุ์