ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2566
Showing 1-21 of 21 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHH1DHH2DHH3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRLAJE1LAJE2MMR2IPVROTA1ROTA2ROTA3
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.โนนสว่าง
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.ดงสวาง
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.กาฬสินธุ์
รพ.ธีระวัฒน์
รพ.สต.ดงเมือง
ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์)
ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ)
ศสช.รพ.กาฬสินธุ์