วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 8 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,094,944 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
ขอความอนุเคราะห์แหล่งฝึกปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองแวงใต้
หนังสือขออนุญาตไปราชการ อบรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จ.ขอนแก่น
ประกาศแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 3 กค 62 เวลา 14.00 น.
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล 25 มิย 62 เวลา 07.30 น.
-ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประชุมวันที่ 3 กค.62
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการถอดบทเรียน LTC
รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือน เมษ-มิย 62
ออกติดตามการดำเนินการควบคุมป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกพื้นที่เสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หลังใหม่และหลังเก่า 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พ.ค.2562
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องการเงินและห้องภาคประชาชน และติดวอลเปเปอร์ห้องประชุมอาคารสำนักงานฯ หลังเก่า 2562
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ตัว
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤษภาคม 2562
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2562
จัดจ้างพิมเอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน เมษายน 2562
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2562
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
Download
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-06-26 10:35:26 )
Showing 1-19 of 19 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1396392.310111111111111111111110111100000
0529492.310101111111111111111111111100000
0530892.311101111111111111111111111000000
0529692.311111110011111111111111111100000
0531088.460101111111111111111111111000000
0530388.461111111001111101111111111100000
0530284.621111111111100111111110111000000
0529884.621001111110111111111111111000000
0529380.771101111110111111110110111000000
0530476.920001111110111111111111011000000
0530665.381111111011100100100111101000000
0529765.380101111001111100111110011000000
0529557.690000011001111010111111011000000
0530757.691001111111110000010110011000000
0529157.690000011101011110111110011000000
0530953.850001111001111100001110011000000
0530053.851101111101111001100000001000000
0529953.850101111101111100000010101000000
0530523.081000011000100000000000011000000
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 12-06-2562 ถึงวันที่ 27-07-2562
Showing 1-7 of 7 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
รายงานการตรวจสุข...
รายงาน "จิตอาสาท...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ส่งน้ำตรวจหาสารฟ...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ภาพกิจกรรม
          รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย รพ.สต.ฝายแตก            ตรวจอุจจาระหาไข่พยาธิ  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย ดงเมือง
          ออกดำเนินการควบคุมป้องกันการระบาดไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง            ออกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย นาจารย์
          รพ.สต.โพนทอง ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง            ตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บันทึกโดย โพนทอง บันทึกโดย นาจารย์
          ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนประถมศึกษา งานอนามัยโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒            ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05298F43_05298_20190501172601.zip2019-06-2629
05298F43_05298_20190601171935.zip2019-06-268
05302F43_05302_20190625161059.zip2019-06-261
05305F43_05305_20190601135833.zip2019-06-26280
05298F43_05298_20190401173414.zip2019-06-2618
05304F43_05304_20190601111031.zip2019-06-261
05308F43_05308_20190601153252.zip2019-06-202
05301F43_05301_20190601144308.zip2019-06-2014
05307F43_05307_20190601100319.zip2019-06-2070
05300F43_05300_20190601152915.zip2019-06-207
05292F43_05292_20190601135505.zip2019-06-2044
05293F43_05293_20190301142218.zip2019-06-208
05302F43_05302_20190601150400.zip2019-06-171
05302F43_05302_20190614134841.zip2019-06-171
05309F43_05309_20190601101826.zip2019-06-1751
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.นาจารย์
0
96.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
96.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
2
96.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
5
88.89
1
N
N
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
88.89
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
88.89
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
85.19
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
85.19
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
3
85.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
N
N
0
0
0
0
1
0
0
1
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
81.48
0
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
77.78
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
74.07
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
70.37
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
2
66.67
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
1
1
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
62.96
N
N
N
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
62.96
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
59.26
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
59.26
0
N
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
55.56
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
48.15
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
25.93
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS