วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 87 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,085,862 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
การตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
ขอเชิิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ
ขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อประสานงานและชี้แจงแนวทางดำเนินโครงการติดตามเฝ้าระวังผล ฯลฯ
ขอให้สำรวจมาตรฐานร้านขายของชำและซุปเปอรฺมาร์เก็ต
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานแพทย์แผนไทยระดับโซน
ขอสนับสนุนวิทยากรประชุมการดำเนินงานแพทย์แผนไทย
ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงาน LTC ปี 62
การร่วมดำเนินการตามกฏหมายควบคุมยาสูบและแอลกอฮอล์
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร
แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอออล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี62
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2562
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หลังใหม่(ชั้นล่าง) ปีงบประมาณ 2562
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-04-19 16:04:13 )
Showing 1-19 of 19 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
0529394.741111111111111111110000000000000
0529894.741111111111111111110000000000000
0530289.471111111111111101110000000000000
0530389.471111111111011111110000000000000
0531089.471111111111011111110000000000000
0529678.950111110011111111110000000000000
0530678.950111111111101110110000000000000
0529473.681101110111101101110000000000000
0530768.421110101011001011111000000000000
0530468.421111100011101101110000000000000
0530868.420001111111011101110000000000000
1396368.421111100011111101100000000000000
0530552.631111110011000000110000000000000
0529152.631100000011111010110000000000000
0529747.371111100011000000110000000000000
0530042.110101001010100100110000000000000
0529931.580000001000100101110000000000000
0530931.580101000001100000110000000000000
0529526.321111000000000000100000000000000
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 10-04-2562 ถึงวันที่ 25-05-2562
Showing 1-4 of 4 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
รายงาน "จิตอาสาท...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ภาพกิจกรรม
          เยี่ยมทารกหลังคลอด และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง            ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ประจำปี2562  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย เหล่าหลวง
          ตรวจคัดกรองหาหนอนพยาธิ            ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ตำบลไผ่  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย หนองโพน
          ร่วมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย            ประชุม อสม. รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย ฝายแตก
          คลีนิกเบาหวาน-ความดัน รพ.สต.ฝายแตก            ชุมชนนี้น่าอยู่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย หนองสอ
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05292F43_05292_20190401162442.zip2019-04-2582
05297F43_05297_20190422112911.zip2019-04-236
05296F43_05296_20190401154314.zip2019-04-19740
05298F43_05298_20190401161209.zip2019-04-194
05298F43_05298_20190301090341.zip2019-04-197
05302F43_05302_20190410152325.zip2019-04-171
05298F43_05298_20190301104249.zip2019-04-177
05291F43_05291_20190401135635.zip2019-04-1713
05300F43_05300_20190401150758.zip2019-04-175
05301F43_05301_20190401091207.zip2019-04-1717
05294F43_05294_20190401132449.zip2019-04-17138
05292F43_05292_20190301150111.zip2019-04-17113
05309F43_05309_20190401145608.zip2019-04-1717
05292F43_05292_20190401150837.zip2019-04-1757
05299F43_05299_20190301155612.zip2019-04-1744
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน เมษายน ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.นาจารย์
0
96.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
92.00
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
92.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
92.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
92.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
88.00
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
80.00
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
80.00
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
10
80.00
0
0
0
0
0
2
2
N
2
N
N
1
1
0
N
0
0
0
1
1
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
80.00
0
0
N
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
76.00
0
0
0
N
0
N
0
N
0
0
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
72.00
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
2
72.00
N
N
0
0
0
N
N
N
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
72.00
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
1
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
68.00
N
0
N
N
N
0
0
N
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
64.00
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
56.00
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
52.00
0
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
52.00
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
24.00
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS