วันนี้ วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้าชม Website นี้ 91 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,065,971 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
คำสั่ง สนง.สสอ.เมือง กส.แต่งตั้งคณะทำงานตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ
ขอรายงานการจ้างงานคนพิการให้ทำงานในหน่วยงานของรัฐ
ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 18 ธ.ค.61
ขอสนับสนุนบุคลากรร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 18 ธ.ค.61
เรียน ผอ.รพ.สต.นาจารย์ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม 12 ธค 61
แจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิต และขอความอนุเคราะห์ จนท. ร่วมรับบริจาคโลหิต 13 ธค 61
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฟื้นฟูผู้จัดการการดูแลผู้สุงอายุ
ขอเชิญบุคลากรแพทย์แผนไทยประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาชีพ
กำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและยกเลิกคำสั่งดั่งกล่าว
Google Sheet
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
Download
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2561 (Update : 2018-12-17 16:49:46 )
Showing 1-20 of 20 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05310100.001111111111111111100000000000000
05303100.001111111111111111100000000000000
05298100.001111111111111111100000000000000
1396388.240011111111111111100000000000000
0530288.241001111111111111100000000000000
0529988.241111111011101111100000000000000
0530082.350111111100111111100000000000000
0530870.590111111011111100000000000000000
0529570.590011011110111101100000000000000
0529464.710110011011011101100000000000000
0530558.821011111000101100100000000000000
0530758.821011011000111100100000000000000
0530452.940001010011110101100000000000000
0529252.940011001110101100100000000000000
0530652.941000011000111110100000000000000
0530947.060101011000111100000000000000000
0529741.180010011000110100100000000000000
0529635.290001011000110100000000000000000
0529135.291000101100001000100000000000000
0529311.760000000000100000100000000000000
ภาพกิจกรรม
          ทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอด            ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการ ปี 2562  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย สะอาดนาทม
          อบรมโครงการของสปสช.            ทำคลอดฉุกเฉิน  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย เหล่าหลวง
          ตรวจคัดกรองจอประสาทตา และตรวจเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ๖๒            ดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวร่วมกับทีมกายภาพบำบัด  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย ดงเมือง
          คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562            ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2562  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2561
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2561
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.โพนทอง
0
94.12
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
94.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
94.12
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
88.24
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
88.24
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
5
82.35
N
1
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
70.59
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
70.59
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
70.59
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
64.71
N
0
0
N
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
1
64.71
0
N
0
0
N
0
0
N
0
N
0
0
0
1
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
58.82
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
52.94
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
52.94
N
N
N
1
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
47.06
0
N
N
N
0
N
0
0
N
N
0
N
0
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
47.06
N
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
41.18
N
N
N
0
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
11.76
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
3
100.00
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS