สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
13963ดงเมือง1514120.96
05296ฝายแตก1513220.91
05304คำไผ่1613310.88
05297โนนแพง1512320.87
05302หนองแวงใหญ่1510520.78
05310นาจารย์156920.60
05292โนนสว่าง155660.47
05299แกเปะ154760.42
05306น้ำบุ้น1501520.33
05298เชียงเครือ1533110.27
05303เหล่าหลวง1303140.08
05291ต้อน1610160.06
05307หนองแวงใต้1301160.03
05300ท่าไคร้1400170.00
05301ดงสวาง1300170.00
05295สะอาดนาทม1300170.00
05294หนองสอ1300170.00
05305เหล่ากลาง1300170.00
05308โนนชัย1300170.00
05309โพนทอง1300170.00
05293หนองโพน1300170.00
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ