สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
05298เชียงเครือ1313031.00
05304คำไผ่1212041.00
05294หนองสอ1313031.00
05303เหล่าหลวง1212041.00
05296ฝายแตก1313031.00
05297โนนแพง1212041.00
05308โนนชัย1212041.00
05293หนองโพน1312130.95
05309โพนทอง1211140.94
05305เหล่ากลาง1211140.94
05307หนองแวงใต้1412220.90
05310นาจารย์1412220.90
05299แกเปะ1210240.89
05295สะอาดนาทม1210240.89
13963ดงเมือง1210240.89
05301ดงสวาง1410420.81
05291ต้อน138440.72
05300ท่าไคร้147720.67
05306น้ำบุ้น127270.64
05292โนนสว่าง135830.59
05302หนองแวงใหญ่133490.33
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ