สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
13963ดงเมือง34340161.00
05299แกเปะ32320181.00
05298เชียงเครือ32320181.00
05294หนองสอ37370131.00
05296ฝายแตก33321170.98
05308โนนชัย32302180.96
05292โนนสว่าง39363110.95
05304คำไผ่32293180.94
05297โนนแพง32293180.94
05303เหล่าหลวง33303170.94
05295สะอาดนาทม33302180.93
05310นาจารย์4134790.89
05293หนองโพน37307130.87
05309โพนทอง35286160.86
05291ต้อน33274190.86
05307หนองแวงใต้36295160.85
05301ดงสวาง35277160.84
05300ท่าไคร้331815170.70
05302หนองแวงใหญ่32199220.69
05306น้ำบุ้น33207230.68
05305เหล่ากลาง321121180.56
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ