สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
05297โนนแพง1313021.00
05298เชียงเครือ1414011.00
05296ฝายแตก1312030.92
05306น้ำบุ้น149510.76
05293หนองโพน149510.76
05303เหล่าหลวง138520.74
05310นาจารย์138520.74
05295สะอาดนาทม148520.69
05291ต้อน137620.69
05294หนองสอ158610.67
05308โนนชัย137530.67
05307หนองแวงใต้137530.67
05309โพนทอง136720.64
13963ดงเมือง147620.64
05305เหล่ากลาง135730.56
05304คำไผ่134830.51
05299แกเปะ134740.49
05302หนองแวงใหญ่133480.33
05300ท่าไคร้132760.33
05292โนนสว่าง142670.29
05301ดงสวาง1303120.08
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ