สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
05303เหล่าหลวง38390171.03
05304คำไผ่36360201.00
05307หนองแวงใต้36360201.00
05298เชียงเครือ36360201.00
13963ดงเมือง36360201.00
05296ฝายแตก36360201.00
05308โนนชัย37370191.00
05294หนองสอ39390171.00
05293หนองโพน39390171.00
05300ท่าไคร้37361190.98
05297โนนแพง36351200.98
05292โนนสว่าง38326180.89
05301ดงสวาง36297200.87
05305เหล่ากลาง392910170.83
05309โพนทอง37277220.79
05295สะอาดนาทม39279200.77
05291ต้อน36245270.71
05302หนองแวงใหญ่382116190.69
05310นาจารย์391722170.62
05306น้ำบุ้น361322210.56
05299แกเปะ3753480.16
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ