สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
13963ดงเมือง1313051.00
05305เหล่ากลาง1313051.00
05308โนนชัย1313051.00
05307หนองแวงใต้1414041.00
05298เชียงเครือ1313051.00
05297โนนแพง1313051.00
05296ฝายแตก1313051.00
05293หนองโพน1414041.00
05294หนองสอ1414041.00
05295สะอาดนาทม1414041.00
05309โพนทอง1312150.95
05303เหล่าหลวง1312150.95
05299แกเปะ1312150.95
05304คำไผ่138550.74
05300ท่าไคร้138460.72
05292โนนสว่าง137650.69
05291ต้อน136480.56
05306น้ำบุ้น134950.54
05310นาจารย์1321150.44
05301ดงสวาง164950.44
05302หนองแวงใหญ่1432130.26
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ