สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
13963ดงเมือง1414081.00
05307หนองแวงใต้1515071.00
05298เชียงเครือ1414081.00
05294หนองสอ1818041.00
05305เหล่ากลาง1414081.00
05293หนองโพน1515071.00
05296ฝายแตก1514170.96
05303เหล่าหลวง1615160.96
05310นาจารย์1413180.95
05295สะอาดนาทม1614260.92
05292โนนสว่าง1715070.88
05309โพนทอง14120100.86
05308โนนชัย14120100.86
05297โนนแพง14120100.86
05299แกเปะ14111100.81
05301ดงสวาง1511290.78
05291ต้อน1511290.78
05306น้ำบุ้น1493100.71
05304คำไผ่147780.67
05300ท่าไคร้167690.56
05302หนองแวงใหญ่1421190.17
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ