สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
13963ดงเมือง1212041.00
05299แกเปะ1212041.00
05298เชียงเครือ1212041.00
05304คำไผ่1212041.00
05296ฝายแตก1212041.00
05305เหล่ากลาง1212041.00
05293หนองโพน1212041.00
05303เหล่าหลวง1313031.00
05308โนนชัย1211140.94
05292โนนสว่าง1211140.94
05291ต้อน1211050.92
05295สะอาดนาทม1513210.91
05307หนองแวงใต้1311230.90
05294หนองสอ1311230.90
05301ดงสวาง1210240.89
05297โนนแพง1210240.89
05306น้ำบุ้น129340.83
05300ท่าไคร้136730.64
05310นาจารย์126550.64
05309โพนทอง125740.61
05302หนองแวงใหญ่122770.36
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ