สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
13963ดงเมือง161602100.00
05303เหล่าหลวง161602100.00
05294หนองสอ161602100.00
05298เชียงเครือ161602100.00
05302หนองแวงใหญ่16150393.75
05296ฝายแตก16150393.75
05297โนนแพง16150393.75
05295สะอาดนาทม17143188.24
05301ดงสวาง16133287.50
05304คำไผ่16132385.42
05307หนองแวงใต้1679262.50
05309โพนทอง1678360.42
05299แกเปะ1791854.90
05308โนนชัย16801050.00
05300ท่าไคร้1646837.50
05291ต้อน1628829.17
05292โนนสว่าง18110724.07
05306น้ำบุ้น17010819.61
05310นาจารย์17211513.73
05293หนองโพน16061212.50
05305เหล่ากลาง17131411.76
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ