สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
13963ดงเมือง99011.00
05298เชียงเครือ99011.00
05297โนนแพง99011.00
05296ฝายแตก99011.00
05294หนองสอ99011.00
05307หนองแวงใต้98110.93
05303เหล่าหลวง98110.93
05302หนองแวงใหญ่98110.93
05293หนองโพน108200.87
05304คำไผ่96310.78
05292โนนสว่าง96310.78
05310นาจารย์96310.78
05305เหล่ากลาง95410.70
05308โนนชัย95410.70
05300ท่าไคร้95410.70
05309โพนทอง95410.70
05306น้ำบุ้น94510.63
05299แกเปะ93610.56
05295สะอาดนาทม92710.48
05301ดงสวาง92530.41
05291ต้อน92530.41
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ