สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
13963ดงเมือง66031.00
05308โนนชัย55041.00
05294หนองสอ77021.00
05296ฝายแตก66031.00
05298เชียงเครือ55041.00
05304คำไผ่54140.87
05300ท่าไคร้65040.83
05291ต้อน54050.80
05307หนองแวงใต้64140.72
05295สะอาดนาทม53150.67
05306น้ำบุ้น53150.67
05310นาจารย์73420.62
05302หนองแวงใหญ่53060.60
05292โนนสว่าง63150.56
05309โพนทอง62430.56
05293หนองโพน62430.56
05297โนนแพง63150.56
05301ดงสวาง72160.33
05305เหล่ากลาง51080.20
05303เหล่าหลวง51080.20
05299แกเปะ50180.07
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ