สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
13963ดงเมือง262603100.00
05302หนองแวงใหญ่262603100.00
05298เชียงเครือ27261297.53
05296ฝายแตก26240592.31
05307หนองแวงใต้131121689.74
05306น้ำบุ้น27207282.72
05294หนองสอ131011879.49
05303เหล่าหลวง12841777.78
05304คำไผ่27189277.78
05297โนนแพง26186576.92
05300ท่าไคร้12571761.11
05310นาจารย์26916455.13
05305เหล่ากลาง12391750.00
05308โนนชัย12452047.22
05292โนนสว่าง291011847.13
05299แกเปะ27812944.44
05291ต้อน280141516.67
05295สะอาดนาทม13062315.38
05293หนองโพน1310287.69
05309โพนทอง1200290.00
05301ดงสวาง1200290.00
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ