สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
13963ดงเมือง1111041.00
05307หนองแวงใต้1212031.00
05309โพนทอง1111041.00
05303เหล่าหลวง1212031.00
05302หนองแวงใหญ่1111041.00
05310นาจารย์1313021.00
05308โนนชัย1212031.00
05299แกเปะ1111041.00
05298เชียงเครือ1111041.00
05292โนนสว่าง1313021.00
05293หนองโพน1111041.00
05294หนองสอ1111041.00
05295สะอาดนาทม1212031.00
05296ฝายแตก1111041.00
05297โนนแพง1111041.00
05306น้ำบุ้น1110140.94
05300ท่าไคร้1110140.94
05305เหล่ากลาง1211040.92
05291ต้อน129150.78
05301ดงสวาง1211130.11
05304คำไผ่1100150.00
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ