การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( สสอ. )
Showing 1-30 of 79 items.
ชื่อ-รายการวันที่บันทึกผู้บันทึก
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 256326-05-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน เมษายน 256321-05-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน เมษายน 256321-05-2563วิภาวดี ศรีทอง
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 256321-05-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมต่อเติมพื้นคอนกรีต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์14-05-2563วิภาวดี ศรีทอง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 25639-04-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างพิมเอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 25639-04-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 25639-04-2563วิภาวดี ศรีทอง
เช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน มีนาคม 25639-04-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กข 9454 กาฬสินธุ์(เปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง)1-04-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ1-04-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2/256325-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256323-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
การเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256311-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256311-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ Lenovo ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 7440-012-0002/1211-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตู้ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) 256311-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)11-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่ออาคารสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 25636-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข 9454 กาฬสินธุ์ (เปลี่ยนหัวฉีด)2-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน มกราคม 25632-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน มกราคม 25632-03-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ครั้งที่ 1/256327-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1/2563 24-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ผู้ชนะราคาจัดจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 256321-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ธันวาคม 256217-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤศจิกายน 256217-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน ตุลาคม 256217-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 3ฺฺBB เดือน ธันวาคม17-01-2563วิภาวดี ศรีทอง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 25634-12-2562วิภาวดี ศรีทอง