ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2565
สถานบริการ
จำนวนคน
ร้อยละที่ส่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ฝายแตก
0
566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
533
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
533
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
500
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
500
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
466
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
4
466
0
0
0
0
0
N
N
0
0
4
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
15
400
N
0
1
0
N
N
N
0
0
1
2
N
N
1
4
5
1
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
400
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
400
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
366
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
366
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
366
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
366
N
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
333
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
300
N
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
1
300
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
233
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
1
33
N
N
N
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N