ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567
สถานบริการ
จำนวนคน
ร้อยละที่ส่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
รพ.สต.โนนแพง
0
100
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
100
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
4
100
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
2
2
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
93
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
93
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
93
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
93
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
80
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
73
0
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
53
N
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
46
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N