สรุปผลการอ่านข่าว - หนังสือราชการ ประจำเดือน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
  
Total 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่อานร้อยละ
05294หนองสอ2424041.00
05298เชียงเครือ2222061.00
05296ฝายแตก2220260.94
13963ดงเมือง2218460.88
05303เหล่าหลวง2319450.88
05300ท่าไคร้2318550.86
05307หนองแวงใต้2416840.78
05291ต้อน2214860.76
05297โนนแพง2214860.76
05293หนองโพน23121150.68
05299แกเปะ22111160.67
05304คำไผ่22111160.67
05309โพนทอง22111160.67
05308โนนชัย22111160.67
05295สะอาดนาทม23111250.65
05310นาจารย์2481640.56
05305เหล่ากลาง2271560.55
05301ดงสวาง2341860.43
05306น้ำบุ้น22414100.39
05292โนนสว่าง2330250.13
05302หนองแวงใหญ่2220260.09
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ