สรุปผลการส่งรายงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
     คะแนนการรับรายงาน   ดูเพิ่มเติม / เพิ่ม / ลบ ดูผลการส่ง
Total 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่ส่งร้อยละ
05309โพนทอง760185.71
05304คำไผ่760185.71
05303เหล่าหลวง760185.71
05294หนองสอ760185.71
05296ฝายแตก760185.71
05300ท่าไคร้760185.71
05298เชียงเครือ760185.71
05302หนองแวงใหญ่751176.19
13963ดงเมือง751176.19
05297โนนแพง751176.19
05292โนนสว่าง751176.19
05293หนองโพน742166.67
05305เหล่ากลาง742166.67
05299แกเปะ742166.67
05295สะอาดนาทม724147.62
05310นาจารย์730442.86
05291ต้อน730342.86
05308โนนชัย722238.10
05301ดงสวาง722338.10
05307หนองแวงใต้711419.05
05306น้ำบุ้น703414.29
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ