สรุปผลการส่งรายงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
     คะแนนการรับรายงาน   ดูเพิ่มเติม / เพิ่ม / ลบ ดูผลการส่ง
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่ส่งร้อยละ
05297โนนแพง321077.78
05292โนนสว่าง320166.67
05302หนองแวงใหญ่320166.67
05309โพนทอง320166.67
13963ดงเมือง312055.56
05300ท่าไคร้312055.56
05308โนนชัย312055.56
05296ฝายแตก312055.56
05294หนองสอ312055.56
05303เหล่าหลวง303033.33
05307หนองแวงใต้302122.22
05306น้ำบุ้น302122.22
05310นาจารย์302122.22
05305เหล่ากลาง302122.22
05301ดงสวาง302122.22
05295สะอาดนาทม302122.22
05291ต้อน302122.22
05304คำไผ่301211.11
05298เชียงเครือ301211.11
05293หนองโพน301211.11
05299แกเปะ30030.00
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ