สรุปผลการส่งรายงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
     คะแนนการรับรายงาน   ดูเพิ่มเติม / เพิ่ม / ลบ ดูผลการส่ง
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่ส่งร้อยละ
13963ดงเมือง1100100.00
05305เหล่ากลาง1100100.00
05304คำไผ่1100100.00
05303เหล่าหลวง1100100.00
05302หนองแวงใหญ่1100100.00
05300ท่าไคร้1100100.00
05299แกเปะ1100100.00
05298เชียงเครือ1100100.00
05297โนนแพง1100100.00
05296ฝายแตก1100100.00
05295สะอาดนาทม1100100.00
05294หนองสอ1100100.00
05309โพนทอง1100100.00
05310นาจารย์1100100.00
05307หนองแวงใต้1100100.00
05308โนนชัย10010.00
05306น้ำบุ้น10010.00
05301ดงสวาง10010.00
05293หนองโพน10010.00
05292โนนสว่าง10010.00
05291ต้อน10010.00
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ