สรุปผลการส่งรายงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
     คะแนนการรับรายงาน   ดูเพิ่มเติม / เพิ่ม / ลบ ดูผลการส่ง
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่ส่งร้อยละ
13963ดงเมือง740357.14
05300ท่าไคร้740357.14
05298เชียงเครือ740357.14
05297โนนแพง740357.14
05296ฝายแตก740357.14
05295สะอาดนาทม740357.14
05294หนองสอ740357.14
05293หนองโพน740357.14
05306น้ำบุ้น740357.14
05305เหล่ากลาง731347.62
05304คำไผ่731347.62
05303เหล่าหลวง731347.62
05302หนองแวงใหญ่731347.62
05309โพนทอง731347.62
05310นาจารย์731347.62
05307หนองแวงใต้730442.86
05308โนนชัย722338.10
05291ต้อน713328.57
05292โนนสว่าง713328.57
05299แกเปะ704319.05
05301ดงสวาง70259.52
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ