สรุปผลการส่งรายงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
     คะแนนการรับรายงาน   ดูเพิ่มเติม / เพิ่ม / ลบ ดูผลการส่ง
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่ส่งร้อยละ
13963ดงเมือง1290375.00
05303เหล่าหลวง1290375.00
05294หนองสอ1290375.00
05296ฝายแตก1281369.44
05300ท่าไคร้1281369.44
05293หนองโพน1272363.89
05297โนนแพง1272363.89
05298เชียงเครือ1271461.11
05309โพนทอง1263358.33
05310นาจารย์1263358.33
05291ต้อน1263358.33
05305เหล่ากลาง1245347.22
05295สะอาดนาทม1245347.22
05292โนนสว่าง1243541.67
05306น้ำบุ้น1233633.33
05308โนนชัย1233633.33
05299แกเปะ1225530.56
05304คำไผ่1224627.78
05307หนองแวงใต้1212913.89
05302หนองแวงใหญ่120398.33
05301ดงสวาง120398.33
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ