สรุปผลการส่งรายงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
     คะแนนการรับรายงาน   ดูเพิ่มเติม / เพิ่ม / ลบ ดูผลการส่ง
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่ส่งร้อยละ
13963ดงเมือง640266.67
05298เชียงเครือ640266.67
05304คำไผ่631255.56
05294หนองสอ631255.56
05303เหล่าหลวง631255.56
05302หนองแวงใหญ่622244.44
05300ท่าไคร้622244.44
05308โนนชัย622244.44
05310นาจารย์622244.44
05297โนนแพง622244.44
05296ฝายแตก622244.44
05295สะอาดนาทม622244.44
05305เหล่ากลาง613233.33
05306น้ำบุ้น613233.33
05291ต้อน612327.78
05293หนองโพน612327.78
05292โนนสว่าง612327.78
05309โพนทอง603316.67
05299แกเปะ602411.11
05307หนองแวงใต้602411.11
05301ดงสวาง602411.11
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ