สรุปผลการส่งรายงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
     คะแนนการรับรายงาน   ดูเพิ่มเติม / เพิ่ม / ลบ ดูผลการส่ง
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่ส่งร้อยละ
05292โนนสว่าง830537.50
13963ดงเมือง830537.50
05308โนนชัย830537.50
05302หนองแวงใหญ่830537.50
05300ท่าไคร้830537.50
05297โนนแพง830537.50
05296ฝายแตก830537.50
05295สะอาดนาทม830537.50
05294หนองสอ830537.50
05298เชียงเครือ820625.00
05303เหล่าหลวง820625.00
05306น้ำบุ้น803512.50
05293หนองโพน803512.50
05310นาจารย์803512.50
05309โพนทอง80268.33
05299แกเปะ80174.17
05291ต้อน80174.17
05301ดงสวาง80080.00
05304คำไผ่80080.00
05305เหล่ากลาง80080.00
05307หนองแวงใต้80080.00
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ