สรุปผลการส่งรายงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
     คะแนนการรับรายงาน   ดูเพิ่มเติม / เพิ่ม / ลบ ดูผลการส่ง
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่ส่งร้อยละ
13963ดงเมือง5500100.00
05309โพนทอง5500100.00
05308โนนชัย5500100.00
05295สะอาดนาทม5500100.00
05303เหล่าหลวง5500100.00
05298เชียงเครือ5500100.00
05305เหล่ากลาง541086.67
05301ดงสวาง541086.67
05306น้ำบุ้น540180.00
05291ต้อน532073.33
05310นาจารย์532073.33
05292โนนสว่าง532073.33
05293หนองโพน532073.33
05294หนองสอ532073.33
05296ฝายแตก532073.33
05297โนนแพง532073.33
05300ท่าไคร้532073.33
05307หนองแวงใต้523060.00
05302หนองแวงใหญ่523060.00
05304คำไผ่522153.33
05299แกเปะ503220.00
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ