สรุปผลการส่งรายงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
     คะแนนการรับรายงาน   ดูเพิ่มเติม / เพิ่ม / ลบ ดูผลการส่ง
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่ส่งร้อยละ
05304คำไผ่3300100.00
05295สะอาดนาทม3300100.00
05297โนนแพง3300100.00
05307หนองแวงใต้321077.78
05309โพนทอง321077.78
05303เหล่าหลวง320166.67
05302หนองแวงใหญ่320166.67
05300ท่าไคร้312055.56
13963ดงเมือง312055.56
05296ฝายแตก312055.56
05294หนองสอ312055.56
05293หนองโพน312055.56
05292โนนสว่าง312055.56
05298เชียงเครือ311144.44
05308โนนชัย302122.22
05310นาจารย์302122.22
05306น้ำบุ้น302122.22
05305เหล่ากลาง302122.22
05301ดงสวาง302122.22
05299แกเปะ302122.22
05291ต้อน302122.22
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ