สรุปผลการส่งรายงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์


เลือกข่าว-หนังสือราชการ:  
     คะแนนการรับรายงาน   ดูเพิ่มเติม / เพิ่ม / ลบ ดูผลการส่ง
Showing 1-21 of 21 items.

รหัสชื่อ รพ.สตจำนวนที่ได้รับทันเวลาช้าไม่ส่งร้อยละ
05295สะอาดนาทม430175.00
05303เหล่าหลวง430175.00
05297โนนแพง430175.00
05301ดงสวาง421158.33
05302หนองแวงใหญ่421158.33
05292โนนสว่าง420250.00
05309โพนทอง412141.67
05307หนองแวงใต้412141.67
13963ดงเมือง412141.67
05294หนองสอ412141.67
05296ฝายแตก412141.67
05298เชียงเครือ411233.33
05300ท่าไคร้403125.00
05306น้ำบุ้น403125.00
05305เหล่ากลาง402216.67
05304คำไผ่402216.67
05299แกเปะ402216.67
05308โนนชัย402216.67
05293หนองโพน402216.67
05310นาจารย์402216.67
05291ต้อน402216.67
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ