วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 107 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,076,924 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 20 กพ 2562 เวลา 13.30 น.
ขอเชิญใช้ระบบ aging health data
แจ้งข้อสั่งการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์
แจ้งการดำเนินโครงการรักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม ปี 2562
แจ้งเด็กเกิดใหม่เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน รพ.สต.ท่าไคร้
ขออนุญาตให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรม
ขอใช้ข้อมูล HDC (note)
การประเมินการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562
แจ้งกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
ส่งคำสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลโรงพยาบาลสุขภาพตำบล
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
Download
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-02-21 17:05:33 )
Showing 1-20 of 20 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05302100.001111111111111111111110000000000
05298100.001111111111111111111110000000000
0530390.481011111111011111111110000000000
1396390.481111111100111111111110000000000
0529680.951001111001111111111110000000000
0530880.951100101110111111111110000000000
0531080.950111010111111011111110000000000
0530076.191111011100111110110110000000000
0529976.190111100110111111011110000000000
0530771.431011111110111100001110000000000
0529766.671001111100111110010110000000000
0530466.671001111111011011010100000000000
0530961.901001111100111110000110000000000
0530561.901000110100111111010110000000000
0529257.141010011110111100100010000000000
0529152.380001001100111110010110000000000
0529347.620110001011100110010010000000000
0530642.861100110100111010000000000000000
0529442.860000010100001110011110000000000
0529542.860001111100110110000000000000000
ภาพกิจกรรม
          ออกเยี่ยมบ้าน            รพ.สต.ฝายแตกออกให้บริการคลินิกเรื้อรัง 5-7 ก.พ.62  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย ฝายแตก
          รพสต.โพนทองติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการในพื้นที่ตำบลโพนทอง            ประชุมอสม.ประจำเดือนกุมภาพันธ์62  
บันทึกโดย โพนทอง บันทึกโดย หนองสอ
          เจ้าหน้าที่รพ.สต.หนองสอร่วมออกตรวจหสารเสพติดในหมู่บ้าน            รณรงค์กำจัดลูกนำ้ยุงลาย บ้านโคกกว้างตำบลไผ่ รพ.สต.หนองโพน  
บันทึกโดย หนองสอ บันทึกโดย หนองโพน
          อบรมฟื้นฟูศักยภาพหมอนวด รพ.สต.หนองโพน ต.ไผ่            ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวาน  
บันทึกโดย หนองโพน บันทึกโดย เหล่าหลวง
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05298F43_05298_20190201165836.zip2019-02-2112
05298F43_05298_20181120170626.zip2019-02-214
05304F43_05304_20180421143945.zip2019-02-2040
05297F43_05297_20190220110000.zip2019-02-201
05304F43_05304_20190121103202.zip2019-02-2046
05304F43_05304_20190111143712.zip2019-02-2040
05304F43_05304_20181115143420.zip2019-02-2040
05304F43_05304_20181022143616.zip2019-02-2039
05304F43_05304_20181006143525.zip2019-02-2039
05304F43_05304_20180529144042.zip2019-02-2040
05304F43_05304_20180511143814.zip2019-02-2039
05304F43_05304_20180526143855.zip2019-02-2039
05304F43_05304_20180521144124.zip2019-02-2040
13963F43_13963_20190201090520.zip2019-02-182
05294F43_05294_20190201120724.zip2019-02-1851
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
95.24
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
1
95.24
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
90.48
0
N
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
90.48
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
85.71
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
1
85.71
0
N
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
85.71
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
5
85.71
1
0
N
N
0
0
0
0
1
N
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
80.95
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
80.95
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
76.19
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
76.19
N
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
66.67
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
61.90
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
61.90
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
7
61.90
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
1
2
0
0
N
2
0
N
2
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
52.38
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
47.62
N
N
N
0
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS