วันนี้ วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 มีผู้เข้าชม Website นี้ 11 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,029,396 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญส่งบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม ฯลฯ
ขอ ปชส.โครงการประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปี 2561
ขอเชิญบุคคากรในสังกัดเข้ารับการอบรม
ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอความอนุเคราะห์ ปชส.งานประชุมวิชาการ รพ.พระปกเกล้า ครั้งที่ 16
ขอความอนุเคราะห์ ปชส.และแสดงความจำนนเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการ
ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ฯลฯ
ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การรับสมัครข้าราชการ สนง.คณะกรรมการสิทธิมนูษยชนแห่งชาติ ฯลฯ
ขอความร่วมมือ ปชส.
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยงานบริการในสังกัด สธ. ฯลฯ
Download
เอกสารคัดกรองมะเร็งลำไส้
หนังสือขอเปิดสินเชื่อน้ำมันเชื้อเพลิง
รพ.สต.ติดดาว ปี 2561
แบบตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอย
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ LTC ปี 2560
รายงาน 506 S ฆ่าตัวตาย
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานงาน คบ.ปี 61 (แก้ไข)
คู่มือการจัดทำข้อมูลบัญชีงบทดลอง
คู่มือการ SET ระบบ LAN
แบบฟอร์มการ ลาคลอดบุตร
ภาพกิจกรรม
          โครงการหมอครอบครัวเยี่ยมบ้านเชิงรุก ปี๒๕๖๑            รดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ อสม.ตำบลภูดิน  
บันทึกโดย หนองโพน บันทึกโดย เหล่าหลวง
          คลินิกเบาหวานความดันโลหิตสูง รอพบแพทย์            โครงการทันตาบริบาลในกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ตำบลไผ่ปี2561  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย หนองโพน
          โครงการแพทย์แผนไทยเชิงรุก ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ปี2561            กิจกรรม วัน อสม.รพ.สต.โนนชัย(โซนนาจารย์)  
บันทึกโดย หนองโพน บันทึกโดย โนนชัย
          ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียน             ออกให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเด็กนักเรียน  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย รพ.สต.เหล่าหลวง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2561
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2JE3
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน เมษายน ปี 2561
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองโพน
0
95.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
95.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
1
90.48
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
3
90.48
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
1
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
85.71
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
80.95
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
80.95
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
1
80.95
N
0
0
N
1
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
76.19
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
71.43
N
0
0
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
1
71.43
0
0
0
0
1
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
2
61.90
N
0
0
0
0
N
N
N
0
1
0
N
N
N
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
61.90
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
57.14
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
42.86
N
N
N
N
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
42.86
N
N
N
0
0
N
N
N
0
N
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
28.57
N
0
N
0
N
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
12
19.05
N
N
12
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
14.29
N
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS