วันนี้ วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 81 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,071,721 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ส่งสำเนาประกาศ จ.กส ลงวันที่ 1 มค 62
แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม ฯลฯ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ปชส
ขออนุญาต จนท ที่เป็นผู้แทนสมชิก สอ.สธ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2561
เร่งรัดดำเนินการประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ
ส่งคำสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปี 2561
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ฯลฯ
คำสั่งคณะดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ปี2562
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ จนท. ส่งหนังสือให้ ทต.หนองกุง
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ จนท. ส่งหนังสือให้ ทต.ไผ่
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
Download
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-01-21 09:55:00 )
Showing 1-20 of 20 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05302100.001111111111111111111110000000000
0531095.241111111111111111111100000000000
1396390.480111111111111111111100000000000
0529990.481111111110111111111100000000000
0529890.480111111111111111111100000000000
0530385.711111111110111111110100000000000
0529485.711111011111111111111000000000000
0529680.950111001111111111111010000000000
0530480.950111101111111111110100000000000
0530080.951111111111100111111000000000000
0530876.191101101111001111111100000000000
0530771.430111101111110111110000000000000
0529557.141011001110100111100010000000000
0529252.380011001011011110110000000000000
0530542.860110000011100101110000000000000
0530942.860001000110100111110000000000000
0529138.100001001101100000101100000000000
0529738.100111000111000011000000000000000
0530633.330011000000100101110000000000000
0529323.811010000011000000000100000000000
ภาพกิจกรรม
          เยี่ยมผู้พิการและมอบรถเข็นพร้อมกับทีมกายภาพบำบัด รพ.กส.            รพ.สต.ดงเมืองออกหน่วยปฐมพยาบาล  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย ดงเมือง
          ถนนสายบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รพ.สต.ฝายแตก            ผ้าป่าพัฒนา รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย ฝายแตก
          กิจกรรม รพ.สต.ฝายแตก เดือนธค.            ทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอด  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย ดงเมือง
          ออกเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ ผู้พิการ ปี 2562            อบรมโครงการของสปสช.  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย เหล่าหลวง
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-16 of 16 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มกราคม ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.ดงสวาง
0
95.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
95.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
2
95.24
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
90.48
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
85.71
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
7
80.95
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
2
1
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
76.19
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
76.19
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
76.19
N
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
5
71.43
0
0
N
1
N
N
0
0
1
0
N
N
3
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
71.43
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
61.90
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
61.90
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
57.14
0
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
57.14
N
N
0
0
N
N
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
57.14
N
N
N
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
47.62
N
0
0
N
N
N
N
N
0
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
38.10
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
6
28.57
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
2
N
N
0
1
2
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
4
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS