วันนี้ วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 109 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,103,776 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานPalliative care เข้าร่วมประชุม
การอบรมรณรงค์ให้ความรู้
ขอความอนุเคราะห์ประสานวิทยากร
ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ศึกษาดูงาน
ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือให้ ทต.นาจารย์ เรื่องขอศึกษาดูงาน
รายชื่อสมาชิก พอ.สว.ที่จะเข้าร่วมรับเสด็จในหอประชุม วันที่ 31 สค 62
รายชื่อสมาชิก พอ.สว.(ขอรับบริจาคเงินคนละ 100 บาท) ส่งภายใน 20 ส.ค.2562
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเข็ม พอ.สว.+สว+เหรียญที่ระลึก
การจัดซื้อจัดจ้าง
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
Download
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-08-23 16:51:53 )
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
0529660.870000000001111111111111100000000
0529856.520000000000111111111111100000000
0529556.520000000110011111101111100000000
0529352.170000000010001111111111100000000
0530752.170000000111101101001111100000000
1396347.830000000000111111001111100000000
0530626.090000000000111110100000000000000
0529421.740000000000000000011111000000000
0530017.390000000000000110001001000000000
0530917.390000000000000001001110000000000
053108.700000000000000000110000000000000
053048.700000000001010000000000000000000
053038.700000000000000001001000000000000
052998.700000000000000000000011000000000
053054.350000001000000000000000000000000
053084.350000000000000000010000000000000
052914.350000000000000001000000000000000
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 08-08-2562 ถึงวันที่ 22-09-2562
Showing 1-4 of 4 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันที่ 1...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ภาพกิจกรรม
          อบรมให้ความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย            ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคเด็กนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย นาจารย์
          รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย            เหล่าหลวงร่วมเทศบาลภูดินออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย เหล่าหลวง
          ควบคุมลูกน้ำยุงลายตำบลภูดิน            รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย สะอาดนาทม
          อบรมกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเรื้อรังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ รพ.สต.ฝายแตก            โครงการชุมชนไอโอดีนตำบลนาจารย์  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05309F43_05309_20190801104140.zip2019-08-1956
05309F43_05309_20190801150252.zip2019-08-1956
05296F43_05296_20190801155932.zip2019-08-19744
05300F43_05300_20190801160926.zip2019-08-19815
05302F43_05302_20190801152856.zip2019-08-191
05295F43_05295_20190801132720.zip2019-08-194
05303F43_05303_20190801161918.zip2019-08-1921
05297F43_05297_20190801144041.zip2019-08-1933
05303F43_05303_20190701091835.zip2019-08-1416
05291F43_05291_20190701130300.zip2019-08-1456
05303F43_05303_20190801162845.zip2019-08-1416
05295F43_05295_20190701090316.zip2019-08-1411
05297F43_05297_20190801133431.zip2019-08-1425
05301F43_05301_20190701132936.zip2019-08-0630
05300F43_05300_20190701160151.zip2019-08-0666
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.นาจารย์
1
95.65
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
95.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
3
86.96
0
N
N
0
0
1
0
1
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
6
86.96
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
1
1
1
0
N
1
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
86.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
1
86.96
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
78.26
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
78.26
0
0
N
N
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
78.26
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
73.91
N
N
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
69.57
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
65.22
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
1
56.52
N
1
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
0
39.13
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
30.43
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
30.43
0
0
N
N
0
N
N
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
26.09
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
8
100.00
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS