วันนี้ วันพุธ ที่ 24 กรกฏาคม 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 85 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,099,267 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗
สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับภาค
มาตรการประหยัดพลังงาน
แจ้งการออกประเมินผลการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ปี 2562
แจ้งการออกเยี่ยมเสริมพลังผลการพัฒนาตามเกรฑ์ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ปี 2562
ขอเชิญประชุมการบันทึกข้อมูลโปรแกรม สปสช. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ
ขอความอนุเคราะห์ จนท.นำส่งหนังสือเชิญ ทต.ทุกแห่ง
ขอสนับสนุนวิทยากร 24 กค 62
ขอความอนุเคราะห์ จนท.นำส่ง ทต.หลุบ
ข้อสั่งการในการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ อ.เมือง กส
การจัดซื้อจัดจ้าง
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
Download
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-07-01 12:12:05 )
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
No results found.
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 09-07-2562 ถึงวันที่ 23-08-2562
Showing 1-5 of 5 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันที่ 1...
รายงานการตรวจคัด...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ภาพกิจกรรม
          รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับเทศบาล            คลินิกเบาหวาน-ความดัน รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย สะอาดนาทม บันทึกโดย ฝายแตก
          ออกให้บริการอนามัยโรงเรียน            การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ๘-๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย นาจารย์
          ออกติดตามดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง            เฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็ก ๐-๕ ปีไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๒  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย นาจารย์
          อนามัยโรงเรียน 25 มิ.ย.62            รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลุ่มเสี่ยง ปี ๒๕๖๒  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05302F43_05302_20190701144150.zip2019-07-237
05304F43_05304_20190424104722.zip2019-07-222
05304F43_05304_20190510104126.zip2019-07-222
05293F43_05293_20190701145917.zip2019-07-221
05304F43_05304_20190511142638.zip2019-07-221
05304F43_05304_20190511163035.zip2019-07-222
05304F43_05304_20190521155601.zip2019-07-221
05304F43_05304_20190521164831.zip2019-07-224
05306F43_05306_20190701173139.zip2019-07-221
05301F43_05301_20190701153542.zip2019-07-2222
05304F43_05304_20190521143404.zip2019-07-222
05304F43_05304_20190516154624.zip2019-07-221
05304F43_05304_20190520104801.zip2019-07-221
05304F43_05304_20190506141855.zip2019-07-223
05304F43_05304_20190505103500.zip2019-07-222
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กรกฏาคม ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เชียงเครือ
0
95.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
91.67
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
5
91.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
5
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
87.50
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
87.50
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
75.00
0
0
N
N
0
0
N
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
70.83
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
1
66.67
N
N
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
66.67
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
66.67
0
N
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
66.67
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
66.67
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
62.50
N
N
N
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
58.33
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
54.17
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
54.17
0
N
N
0
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
N
0
N
0
0
N
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
1
29.17
1
N
N
N
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS