วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 23 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,089,785 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
เชิญประชุมงาน PC
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. เป้าหมาย เข้าร่วมประชุม
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทน จ.กาฬสินธุ์
ด่วนที่สุด ขอเชิญเตรียมความพร้อมรับการประเมินยุทธศาสตร์ รอบ1/2562
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพประชุม 17 พค 62 (ต่อ)
ด่วนที่สุด ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพประชุม 17 พค 62
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจรักษาฯ
แนวทางการส่งแบบประเมินผลงานวิชาการ(อวช.)ของเขตสุขภาพที่ ๗ (เพิ่มเติม)
ขอเชิญวิทยากรร่วมอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการให้บริการแพทย์แผนไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2562
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หลังใหม่(ชั้นล่าง) ปีงบประมาณ 2562
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-05-23 08:13:40 )
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
0529886.961111111001111111111111000000000
0530382.611111110001111111111111000000000
0531078.261111100001111111111111000000000
1396378.261111100001111111111111000000000
0529673.911110100001111111111111000000000
0529469.571111100000101111111111000000000
0530465.221010100001111110111111000000000
0530060.871110000001101111111011000000000
0530260.870011100000011111111111000000000
0530856.521111110000000011011111000000000
0529352.170011110000001111101011000000000
0529552.171110000001001111100011100000000
0530943.481110000000001111100011000000000
0529143.481000000001101101100111000000000
0530639.131110010001000100011010000000000
0530734.780000000000001111101011000000000
0529734.780010000001001101100011000000000
0530526.090000000000000111100011000000000
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 08-05-2562 ถึงวันที่ 22-06-2562
Showing 1-5 of 5 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ข้อมูล 43 แฟ้ม จ...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ภาพกิจกรรม
          อบรมสารเคมี งบ สสจ.            รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย แกเปะ
          อสม.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า            คลินิกโรคเรื้องรังฯ  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย เหล่าหลวง
          รพสต.โพนทองทำแบบประเมินแพทย์วิถีธรรม            รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลไผ่  
บันทึกโดย โพนทอง บันทึกโดย หนองโพน
          ออกโมบายเชิงรุกรพ.สต.ดงเมือง            คลีนิกเบาหวาน-ความดัน เดือน พ.ค.62 รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย ฝายแตก
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 1-15 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05299F43_05299_20190501161853.zip2019-05-2138
05302F43_05302_20190501132118.zip2019-05-165
05298F43_05298_20190501154830.zip2019-05-162
05302F43_05302_20190327125814.zip2019-05-161
05306F43_05306_20190501141621.zip2019-05-162
05304F43_05304_20190501111806.zip2019-05-1641
05307F43_05307_20190501125321.zip2019-05-1667
05292F43_05292_20190501142152.zip2019-05-1624
05302F43_05302_20190401130201.zip2019-05-1659
05291F43_05291_20190501145614.zip2019-05-1511
05296F43_05296_20190501151449.zip2019-05-15729
05305F43_05305_20190515151135.zip2019-05-15284
13963F43_13963_20190501131102.zip2019-05-151
05297F43_05297_20190501151140.zip2019-05-1513
05298F43_05298_20190501154830.zip2019-05-152
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
95.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
91.30
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
91.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
91.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
91.30
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
91.30
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
86.96
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
2
82.61
0
0
0
N
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
78.26
0
0
0
0
N
N
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
78.26
0
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
73.91
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
69.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
65.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
60.87
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
60.87
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
60.87
0
N
0
N
N
N
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
56.52
0
0
N
N
0
N
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
56.52
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
52.17
N
N
0
N
0
N
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
47.83
N
N
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
30.43
N
N
N
N
0
N
0
N
N
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS