วันนี้ วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 178 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,080,724 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ด่วน การจ้าง พกส.ทั่วไป และ ลจช.(รายเดือน)
ขอส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปี 2562
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติมาตรา 178
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเร่งรัดเสนอหนังสือสัญญาที่ต้องเสนอ ฯลฯ
จัดทำหนังสือรวมคำพิพากษาคดีทางการแพทย์ ปี 2539-2560 เล่ม2 ฯลฯ
ขอความอนุเคราะห์รับ นศ ฝึกทักษะวิชาชีพสาธารณสุข
ปชส การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการประกวดคลิป ฯลฯ
ขยายเวลาการสมัครระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.(นวก.สส.ชำนาญการ)
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
Download
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-03-18 16:30:16 )
Showing 1-20 of 20 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
0529866.671111000000111111110000000000000
1396361.111111000000011111110000000000000
0530361.111111000000011111110000000000000
0530255.561111000000011101110000000000000
0529955.561111000000010111110000000000000
0529455.561011000000011111110000000000000
0529650.001111000000001111010000000000000
0531050.001110000000011101110000000000000
0530744.441100000000011111010000000000000
0530044.441100000000011101110000000000000
0529344.441111000000010110010000000000000
0529138.890100000000011110110000000000000
0529738.891001000000011110010000000000000
0529533.331001000000001110010000000000000
0530522.220100000000001100010000000000000
0530922.221001000000001100000000000000000
0530816.671101000000000000000000000000000
0530611.111000000000100000000000000000000
052925.560001000000000000000000000000000
053045.561000000000000000000000000000000
ภาพกิจกรรม
          ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นักเรียน            ออกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย นาจารย์
          รับประเมินรอบแรกจาก สสอ.เมืองกาฬสินธุ์            ประชุมแกนนำ SRRT ระดับตำบลไผ่  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย หนองโพน
          ประชุมประจำเดือนอสม. รพ.สต.หนองแวงใต้            ออกฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในโรงเรียน  
บันทึกโดย หนองแวงใต้ บันทึกโดย นาจารย์
          งานควบคุมป้องกันวัณโรคในชุมชน จัดอบรม Mr.TB            งานคุ้มครองผู้บริโภค อบรม อย.จิ๋ว อย.น้อย  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 16-30 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05301F43_05301_20180710171335.zip2019-03-183
05301F43_05301_20180731171807.zip2019-03-181
05301F43_05301_20180710154741.zip2019-03-183
05301F43_05301_20180515164135.zip2019-03-188
05301F43_05301_20180901153112.zip2019-03-1810
05301F43_05301_20181001153326.zip2019-03-1826
05295F43_05295_20190301090754.zip2019-03-18573
05301F43_05301_20181001160220.zip2019-03-1826
05301F43_05301_20180214161230.zip2019-03-181
05300F43_05300_20190301141728.zip2019-03-186
05301F43_05301_20181123161411.zip2019-03-185
05304F43_05304_20180925153541.zip2019-03-181
05304F43_05304_20181003153630.zip2019-03-181
05304F43_05304_20181012153719.zip2019-03-181
05304F43_05304_20181106114053.zip2019-03-1868
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-14 of 14 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน มีนาคม ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
94.44
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
94.44
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
4
88.89
0
2
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
88.89
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
1
83.33
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
1
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
77.78
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
77.78
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
2
77.78
1
0
N
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
1
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
0
72.22
0
0
0
N
0
0
N
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
66.67
0
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
66.67
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
61.11
N
N
N
0
0
N
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
61.11
N
0
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
61.11
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
55.56
0
N
N
0
0
N
0
0
N
N
0
N
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
50.00
N
0
N
N
0
N
N
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
100.00
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS