วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 8 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,089,770 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
เชิญประชุมงาน PC
ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. เป้าหมาย เข้าร่วมประชุม
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทน จ.กาฬสินธุ์
ด่วนที่สุด ขอเชิญเตรียมความพร้อมรับการประเมินยุทธศาสตร์ รอบ1/2562
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพประชุม 17 พค 62 (ต่อ)
ด่วนที่สุด ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพประชุม 17 พค 62
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการตรวจรักษาฯ
แนวทางการส่งแบบประเมินผลงานวิชาการ(อวช.)ของเขตสุขภาพที่ ๗ (เพิ่มเติม)
ขอเชิญวิทยากรร่วมอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการให้บริการแพทย์แผนไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2562
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์หลังใหม่(ชั้นล่าง) ปีงบประมาณ 2562
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
Download
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (รายเดือน/รายวัน) (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-05-22 16:35:58 )
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
0529890.911111111001111111111111000000000
0530386.361111110001111111111111000000000
0531081.821111100001111111111111000000000
1396381.821111100001111111111111000000000
0529677.271110100001111111111111000000000
0529472.731111100000101111111111000000000
0530468.181010100001111110111111000000000
0530063.641110000001101111111011000000000
0530263.640011100000011111111111000000000
0530859.091111110000000011011111000000000
0529354.550011110000001111101011000000000
0529550.001110000001001111100011000000000
0530945.451110000000001111100011000000000
0529145.451000000001101101100111000000000
0530640.911110010001000100011010000000000
0530736.360000000000001111101011000000000
0529736.360010000001001101100011000000000
0530527.270000000000000111100011000000000
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 08-05-2562 ถึงวันที่ 22-06-2562
Showing 1-5 of 5 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ข้อมูล 43 แฟ้ม จ...
Backup JHCIS เดื...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ภาพกิจกรรม
          อบรมสารเคมี งบ สสจ.            รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย แกเปะ
          อสม.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า            คลินิกโรคเรื้องรังฯ  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย เหล่าหลวง
          รพสต.โพนทองทำแบบประเมินแพทย์วิถีธรรม            รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลไผ่  
บันทึกโดย โพนทอง บันทึกโดย หนองโพน
          ออกโมบายเชิงรุกรพ.สต.ดงเมือง            คลีนิกเบาหวาน-ความดัน เดือน พ.ค.62 รพ.สต.ฝายแตก  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย ฝายแตก
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 16-30 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05307F43_05307_20190501135146.zip2019-05-1565
05301F43_05301_20190501162811.zip2019-05-1523
05309F43_05309_20190501132204.zip2019-05-1526
05294F43_05294_20190501115754.zip2019-05-15158
05310F43_05310_20190501155425.zip2019-05-151318
05295F43_05295_20190501145046.zip2019-05-15563
05300F43_05300_20190501145722.zip2019-05-1525
05300F43_05300_20190401150307.zip2019-05-15795
05308F43_05308_20190501135249.zip2019-05-1511
05310F43_05310_20190401151351.zip2019-05-145
05302F43_05302_20190301115751.zip2019-05-1066
05302F43_05302_20181201182354.zip2019-05-1064
05302F43_05302_20181001170815.zip2019-05-1066
05302F43_05302_20190501172511.zip2019-05-103
05302F43_05302_20181101174626.zip2019-05-1065
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
95.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
91.30
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
91.30
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
91.30
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
91.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
91.30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
86.96
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
2
82.61
0
0
0
N
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
78.26
0
0
0
0
N
N
1
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
78.26
0
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
73.91
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
69.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
0
65.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
0
0
N
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
60.87
0
N
0
N
N
N
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
60.87
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
56.52
0
0
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
56.52
0
0
N
N
0
N
0
N
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
56.52
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
52.17
N
N
0
N
0
N
N
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
47.83
N
N
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
30.43
N
N
N
N
0
N
0
N
N
0
N
N
N
N
0
0
0
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS