วันนี้ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2562 มีผู้เข้าชม Website นี้ 131 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,107,438 ครั้ง
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญประชุมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน
ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้ตำหรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯ รพ.สต.ท่าไคร้ เข้าร่วมประชุม
ขอเชิญประชุมสรุปบทเรียนและผลการดำเนินการคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาฯ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 12 กย 62
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 12 กย. 62
ประชาสัมพันธ์ร่วมสมัครงานวันพยาบาลชวนวิ่ง
ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม 12 กย 2562 เวลา 13.00 น.
แจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตและขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมบริจาคโลหิต 12 กย 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCAT)
ขอความร่วมมือรายงานผลการจ้างคนพิการทำงานในหน่วยงาน
ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน 5 กย 2562 เวลา 13.00 น.
แจ้งการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 4/09/2562
ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายสหวิชาชีพฯ ตามกิจกรรมในโครงการ ปี 2562
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงาน Bright spot primary ฯลฯ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ปี ๒๕๖๒
ขอความอนุเคราะห์แหล่งฝึกปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองสอ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2562
การจัดซื้อกระจกปูโต๊ะ พร้อมติดตั้ง ปีงบประมาณ 2562
จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมและห้องทำงานฯ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3514 กาฬสินธุ์
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พ.ค.2562
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านห้องการเงินและห้องภาคประชาชนฯ 2562
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ตัว
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน พฤษภาคม 2562
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เมษายน 2562
จัดจ้างพิมเอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน เมษายน 2562
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2562
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
รายงานการจ้างปรับปรุงห้องบริการ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจ้างก่อสร้างที่พักขยะติดเชื้อ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รายงานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รพ.สต.หนองแวงใหญ่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่พักขยะรพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
Google Sheet
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
ด่วนที่สุดกรอกข้อมูลเป้าหมายคัดกรองTB ปี 62
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบการขอครุภัณฑ์สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
ตัวอย่าง เอกสาร100ปี สาสุข
แบบฟอร์มสัญญาซื้อจ้าง
คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามกระทรวง ICT
ตัวอย่าง งบลงทุน
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2562 (Update : 2019-09-17 16:28:36 )
Showing 1-18 of 18 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
0530794.121111111111111101100000000000000
1396388.241111110011111111100000000000000
0529288.241110110111111111100000000000000
0529688.241010111111111111100000000000000
0530382.350111111011111101100000000000000
0529482.351111110010111111100000000000000
0531076.470110111111111001100000000000000
0530076.470110111111111001100000000000000
0529558.820100111011111000100000000000000
0530958.820110110011111001000000000000000
0530858.820000111011111100100000000000000
0530658.820010110001011111100000000000000
0530558.821010010111001101100000000000000
0529758.820110110011111001000000000000000
0529352.940000011111101001100000000000000
0530447.060100000011111001100000000000000
0529147.060000000011111101100000000000000
0529917.650100000001000010000000000000000
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 02-09-2562 ถึงวันที่ 17-10-2562
Showing 1-1 of 1 item.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม วันที่ 1...
ภาพกิจกรรม
          บริการทันตกรรมเด็กนักเรียน            ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก กลุ่มนักเรียนชั้น ป.๕  
บันทึกโดย ดงเมือง บันทึกโดย นาจารย์
          โซนบึงลำไผ่ทอง สสอ.เมือง เทศบาลตำบลลำพาน เหล่ากาชาด ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย            ร่วมกันปลูกต้นมเหสักข์ และสักสยามินทร์ ตามโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร เพื่ิอนุรักษ์พันไม้สักพระราชทาน และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย นาจารย์
          ออกเยี่ยมบ้านแนะนำการใช้ยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง            รพ.สต.เหล่าหลวง ประชุม อสม.10ก.ย.62 ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีรับป้าย รพ.สต.ติดดาว  
บันทึกโดย นาจารย์ บันทึกโดย เหล่าหลวง
          รพสต.โพนทองประชุมประจำเดือนอสม.ประจำเดือน กันยายน 2562            มหกรรมสุขภาพ  
บันทึกโดย โพนทอง บันทึกโดย ฝายแตก
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 16-30 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05292F43_05292_20190801123520.zip2019-09-1096
05298F43_05298_20190801140539.zip2019-09-1019
05308F43_05308_20190801125531.zip2019-09-1032
05291F43_05291_20190801085759.zip2019-09-1067
05299F43_05299_20190801140536.zip2019-09-10130
05303F43_05303_20190801161154.zip2019-09-105
05294F43_05294_20190801112846.zip2019-09-10281
05293F43_05293_20190801085524.zip2019-09-101
05300F43_05300_20190801084628.zip2019-09-1065
05294F43_05294_20190814162051.zip2019-09-0629
05298F43_05298_20190701154829.zip2019-09-0424
05308F43_05308_20190801154158.zip2019-09-0430
05298F43_05298_20190625154449.zip2019-09-043
05295F43_05295_20190801155207.zip2019-09-049
05309F43_05309_20190701103229.zip2019-09-04105
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2562
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.ท่าไคร้
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.น้ำบุ้น
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน กันยายน ปี 2562
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.หนองแวงใต้
0
94.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
94.12
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
94.12
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
4
88.24
N
N
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
88.24
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
82.35
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
82.35
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
1
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
70.59
N
0
0
0
0
0
N
N
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
70.59
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
70.59
N
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
64.71
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
64.71
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
52.94
N
N
0
N
N
0
N
N
0
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
47.06
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่าหลวง
4
35.29
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0
N
0
0
2
N
1
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
35.29
N
0
N
0
N
0
N
N
0
0
N
N
N
N
N
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
2
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
ตารางแสดงการส่งรายงาน 504/506 Online By JHCIS