วันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้าชม Website นี้ 116 ครั้ง      มีผู้เข้าชมทั้งหมด 1,142,149 ครั้ง
ITA
แผนผังเจ้าหน้าที่ใน สสอ.
ITAประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
สรุปข้อร้องเรียนปี63
ITA ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี62 รอบ 2/62
ITA63มาตรฐานการบริหารผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและลูกจ้าง
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
แผนปฏิบัติการประจำปี สสอ.เมือง 63
รายงายผลการปฏิบัติราชการ ปี 62
การพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปี 2563 และ รายงานการประชุม
กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตารางแสดงคนย้ายเข้าในพื้นที่ ตามการเฝ้าระวังโรค Covid19
Showing 1-21 of 21 items.

ข้อมูลระหว่างวันที่ 11-04-2563 ถึงวันที่ 25-05-2563
สถานบริการย้ายมามาจาก กทม.ฯมาจากจังหวัดอื่นไม่ครบ 14 วันมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจลำบาก
รพ.สต.ต้อน7640367600000
รพ.สต.โนนสว่าง12751100000
รพ.สต.หนองโพน6234281500000
รพ.สต.หนองสอ12646805200000
รพ.สต.สะอาดนาทม312300000
รพ.สต.ฝายแตก401624000000
รพ.สต.โนนแพง141221400000
รพ.สต.เชียงเครือ19712000000
รพ.สต.แกเปะ3018123000000
รพ.สต.ท่าไคร้432221100000
รพ.สต.ดงสวาง105604510500000
รพ.สต.หนองแวงใหญ่115585711300000
รพ.สต.เหล่าหลวง6338256300000
รพ.สต.คำไผ่7425491400000
รพ.สต.เหล่ากลาง826700000
รพ.สต.น้ำบุ้น4528174400000
รพ.สต.หนองแวงใต้5141101300000
รพ.สต.โนนชัย191091900000
รพ.สต.โพนทอง12841200000
รพ.สต.นาจารย์6430346400000
รพ.สต.ดงเมือง12962673000000
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ
ข่าว - หนังสือราชการ
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานแพทย์แผนไทยตามหลักประกันสุขภาพ
ขอเชิญบุคลากรประชุม
แจ้งการส่งหลักฐานประกอบการเบิก-จ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ฉ.11 เดือน 05/63
แจ้งผลการพิจารณากำหนดตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่ง ของ พกส.และ ลจช.(รายเดือน)เงินบำรุง
ขอเชิญ จนท.แพทย์แผนไทยประชุม
เรียน ผอ.รพ.สต.ห้วยโพธิ์ อนุมัติรับเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.
ขอให้ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการผ่อนคลาย lockdown
การจัดสรรงบการให้บริการแพทย์แผนไทยตามผลงานบริการไตรมาส1/2563
ขอเชิญส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอรับการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี ๒๕๖๓
แจ้งการส่งหลักฐานประกอบการเบิก-จ่ายเงิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ฉ.11
การสุ่มตรวจน้ำบริโภคในพื้นที่
อบรมพระศิลานุปีฏฐาก 1
แจ้งแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
อบรมพระศิลานุปีฏฐาก
ประชาสัมพันธ์การแจ้งและขออนุญาตให้ศึกษาวิจัย จำหน่าย ส่งออก แปรรูปสมุนไพรควบคุม
ประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติ
ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้
แจ้งแนวทางการสนับสนุนค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
การจัดซื้อจัดจ้าง (สสอ.)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563
ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เดือน เมษายน 2563
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงาน เดือน เมษายน 2563
การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน 2563
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมรางระบายน้ำ คสล.พร้อมต่อเติมพื้นคอนกรีต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563
จ้างพิมเอกสารสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน มีนาคม 2563
เช่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน มีนาคม 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กข 9454 กาฬสินธุ์(เปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมติดตั้ง)
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2/2563
จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
การเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 3BB ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
จ้างพิมพ์เอกสารสำนักงานฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ Lenovo ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ 7440-012-0002/12
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถตู้ (เปลี่ยนแบตเตอรี่) 2563
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1)
จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเชื่ออาคารสำนักงานฯ ปีงบประมาณ 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข 9454 กาฬสินธุ์ (เปลี่ยนหัวฉีด)
ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้วัคซีนโรต้า
โปรแกรมตรวจข้อมูลก่อนส่ง 43 แฟ้ม
ม.มหิดล ประกาศ เรื่องการรับสมัครพยาบาลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ม.มหิดล ประกาศเรื่องการรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรในส่วนราชการสังกัด สสอ.เมืองกาฬสินธุ์
คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โปรแกรมการเงินการบัญชี PCU Money
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง 1 กส 00030 พนักงานช่วยการพยาบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ค
ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(รพ.สต.แกเปะ)
Windows 8 Start Menu
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
โปรแกรมช่วย EPI
RDU สำหรับอุจจาระร่วงและ URI แก้ง่ายๆ
โปรแกรม DSPM V.1 25610709
ปิด Update Windows 10
การใช้ google drive
โปรแกรมส่งออก 506 504 และ Epi ใหม่
การใช้งาน Dropbox
Download
ไฟล์แบบฟอร์มขอเบิก ฉ.11
ใบแสดงความบริสุทธิใจ
แบบประเมินความเครียด (ST5)
ตัวอย่าง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
Flow Chart ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างใบเบิกวัสดุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาใสินธุ์
แจ้งนโยบายการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก
คำสั่ง แบ่งพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานทันตสาธารรสุข ปีงบประมาณ 2563
การให้วัคซีนโรต้า
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน
แบบฟอร์มรายงานการบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
แบบประเมินปีรอบที่1ปี 2562
Windows 8 Start Menu
คลังความรู้ LTC
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวน 1 ราย)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจ.รายคาบลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
ตัวอย่าง คำสั่งการจ้าง ลจ.รายคาบ
ตัวอย่าง คำสั่งการเลิกจ้าง ลจช.เงินบำรุง (รายเดือน/รายวัน)
ตัวอย่าง คำสั่งอนุญาตให้ ลจช.เงินบำรุงลาออกจากราชการ (กรณีลาออกจำนวนหลายราย)
Google Sheet
รายงานคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Covid-19
ข้อมูลอัตรากำลังให้ผอ.รพ.สต.ตรวจสอบและกรกข้อมูลเพื่อให้ถูกต้องก่อนนำส่งสสจ.กส.
คำสัง เวรยาม ปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ขอให้ รพ.สต.กรอกข้อมูล ลงช่องสีเหลือง)
ตารางสรุปแบบประเมินความสุข (Happinometer) ปี 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงสาธารณสุข
ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของหน่วยงาน
อัตรากำลัง ณ 1 กันยายน 2561
ตารางแสดงการส่งรายงาน
ตารางแสดงการส่งรายงาน ในระหว่างวันที่ 13-05-2563 ถึงวันที่ 27-06-2563
Showing 16-21 of 21 items.
ชื่อรายงาน010203040506070809101112131415161718192021
43 แฟ้ม ทุกวันพฤ...
รายงานรณรงค์ให้ว...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
43 แฟ้ม วันที่ 1...
รายงานรณรงค์ให้ว...
รายงานรณรงค์ให้ว...
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 43 แฟ้ม Online By JHCIS ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563 (Update : 2020-05-27 16:43:25 )
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สต%12345678910111213141516171819202122232425262728293031
05310100.001111111111111111111111111110000
0529396.301111111111111110111111111110000
0530388.891101111111011011111111111110000
0529888.890101111111111111111011111110000
0529685.191001111110011111111111111110000
1396381.481100111100111111111110111110000
0529481.481011101101011110111111111110000
0530481.481110101111111110011111101110000
0530781.481110111111011011011111101110000
0530074.071011101100011110011111111110000
0530962.961100011000011111111111001010000
0530862.961000110111111010000011111110000
0529762.961011101100010110011111111000000
0530551.850110101111010010011010001100000
0529529.631000001110000000011001001000000
0530225.930000110100000000011010000010000
0530618.520000000100000000000001001110000
ภาพกิจกรรม
          รพ.สต.เหล่าหลวงออกสำรวจให้คำแนะนำร้านเสริมสวย/ตัดผม/ร้านนวดตำบลภูดิน            ตรวจวัดไข้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด  
บันทึกโดย เหล่าหลวง บันทึกโดย หนองโพน
          รพ.สต.บ้านหนองโพนร่วมกับ อสม.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย            ให้คำแนะนำร้านตัดผมร้านเสริมสวยในเขตเทศตำบลไผ่ ตามมาตรการผ่อนปรน covid  
บันทึกโดย หนองโพน บันทึกโดย หนองโพน
          ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร            ประชุม อสม. รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย  
บันทึกโดย ฝายแตก บันทึกโดย ฝายแตก
          ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการผ่อนคลาย lockdown            ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการผ่อนคลาย lockdown  
บันทึกโดย แกเปะ บันทึกโดย นาจารย์
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
ตารางแสดงการตรวจสอบรายงาน 43 แฟ้ม
Showing 16-30 of 30 items.
ชื่อหน่วยบริการชื่อไฟล์วันที่ตรวจสอบจำนวน Error
05291F43_05291_20200501085658.zip2020-05-2032
05292F43_05292_20200501132438.zip2020-05-2028
05294F43_05294_20200401112404.zip2020-05-20324
05294F43_05294_20200501161555.zip2020-05-20142
05294F43_05294_20200501163417.zip2020-05-20134
05295F43_05295_20200501114922.zip2020-05-201
05296F43_05296_20200501152040.zip2020-05-20741
05296F43_05296_20200501154146.zip2020-05-20742
05297F43_05297_20200401154358.zip2020-05-2025
05297F43_05297_20200501152853.zip2020-05-2036
05298F43_05298_20200501162225.zip2020-05-2014
05299F43_05299_20200501154937.zip2020-05-2042
05299F43_05299_20200501155834.zip2020-05-2035
05299F43_05299_20200501160124.zip2020-05-2044
05300F43_05300_20200501151502.zip2020-05-207
ตารางแสดงปฏิทินการปฎิบัติงานประจำวัน
วันที่ดำเนินการกิจกรรมสถานที่ดำเนินการเวลาดำเนินการผู้ดำเนินการ
No results found.
     
ตารางแสดงการส่งรายงาน EPI Online By JHCIS
ตารางแสดงผลงาน EPI Online By JHCIS (ความคลอบคลุมของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี) ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2563
Showing 1-17 of 17 items.
รพ.สตBCGHBV1DTPHB1DTPHB2DTPHB3DTP4DTP5OPV1OPV2OPV3OPV4OPV5MMRJE1JE2MMR2IPV
รพ.สต.ต้อน
รพ.สต.หนองโพน
รพ.สต.หนองสอ
รพ.สต.สะอาดนาทม
รพ.สต.ฝายแตก
รพ.สต.โนนแพง
รพ.สต.เชียงเครือ
รพ.สต.แกเปะ
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
รพ.สต.เหล่าหลวง
รพ.สต.คำไผ่
รพ.สต.เหล่ากลาง
รพ.สต.หนองแวงใต้
รพ.สต.โนนชัย
รพ.สต.โพนทอง
รพ.สต.นาจารย์
รพ.สต.ดงเมือง
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS
ตารางแสดงการส่งรายงาน 506 Online By JHCIS / HOSXP_PCU ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
สถานบริการ
รวม
ส่ง(%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รพ.สต.เหล่าหลวง
0
96.43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองโพน
0
92.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ดงเมือง
0
92.86
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.นาจารย์
0
89.29
0
N
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองสอ
0
85.71
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.คำไผ่
0
85.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.เชียงเครือ
0
85.71
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ฝายแตก
1
82.14
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใต้
4
78.57
0
0
0
N
2
0
0
0
0
0
N
0
0
N
0
0
N
0
0
0
0
2
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.แกเปะ
6
78.57
0
0
0
0
0
N
0
0
0
N
0
0
1
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
N
0
5
0
N
N
N
N
รพ.สต.โนนชัย
16
78.57
2
N
N
N
0
1
2
2
0
1
1
1
0
0
0
N
N
1
0
0
1
0
1
2
0
1
0
N
N
N
N
รพ.สต.เหล่ากลาง
0
75.00
0
0
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
N
0
N
0
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ท่าไคร้
2
71.43
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
1
1
0
0
0
N
0
0
0
0
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.โพนทอง
0
71.43
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
0
N
0
N
N
N
N
รพ.สต.โนนแพง
0
64.29
0
N
0
0
0
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.หนองแวงใหญ่
0
60.71
0
N
N
N
0
0
N
0
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
0
0
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.สะอาดนาทม
0
50.00
0
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
0
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.น้ำบุ้น
0
46.43
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
N
0
0
0
0
N
N
0
0
0
N
N
N
N
รพ.สต.ต้อน
0
14.29
N
N
N
N
0
N
0
N
N
N
N
N
N
0
0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.ดงสวาง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
รพ.สต.โนนสว่าง
0
0.00
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N